Seritifiseringsprosess

For forbrukeren er fordelene med IRN halalsertifisering klar, å kjenne et produkt er halalsertifisert betyr at han eller hun ikke trenger å bry seg med å sjekke alle ingrediensene. Forbrukeren kan kjøpe produktet med den forsikringen at den ikke inneholder noe som er haram (ikke tillatt) eller tvilsomt. Hva med produsenten. Hvilke fordeler får produsent ved å bli IRN halalsertfisert? Produsenten får gjennom en sertifisering tilgang til mer enn 150.000 forbrukere lokalt, samt at det vil åpne seg muligheter for eksport til muslimske land. I Norge er halalmarkedet estimert til i overkant av 600 millioner kroner, mens den på global basis er på ca. 700 millioner dollar og økende. Det bor i dag i overkant av 1.5 milliarder muslimer i verden.

Islamsk Råd Norge (IRN) har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HACCP, den norske loven og kan enkelt implementeres. IRN arbeider med produsent hvert steg på veien for å sikre at alle spørsmål blir besvart og halal prosedyrer er integrert i standard operasjonsprosedyrer effektivt. Alt dette dokumenteres i en halalplan og selvfølgelig er dette alt gjort konfidensielt. Videre gir IRN Halalsertifisering en uavhengig tredjepart kvalitetssikring som er verdsatt av muslimske forbrukere i Norge. IRN gir også opplæring i halal krav og prosedyrer for nøkkelpersonell i produksjonsprosessen som i sin tur kan videreformidle denne opplæringen til andre ansatte, og dermed sikrer metodisk gjennomføring og implementering av den utviklede halalplanen. IRN gir rådgivning på produktutvikling, markedsføring, og kvalitetssikring for å hjelpe rulle ut nye produkter for halal forbrukeren.

Islamsk Råd Norge den eneste tredjepartsorganisasjonen i Norge som er eid av 85% av norske moskeer. Dette skaper en troverdighet til sertifiseringen og gjennom sine medlemsmoskeer kan IRN nå ut til ca. 60.000 muslimer med nyheter om halalmat.

Islamsk Råd Norge sertifiserer for salg i både norge og for eksport formål. Vi sertifiserer produsenter, videreforedlere, butikker og serveringssteder.

Kontakt oss ved å bruke kontaktskjema nedenfor så hjelper vi deg videre!