Bønnerop fra moskeene

I dagens VG kan man lese at FRP ønsker å forby bønnerop fra moskeene i Norge.

Som paraplyorganisasjon mener vi at norske muslimer og moskeer forholder seg til norske lover og regler, og er i likhet med andre opptatt av å vise respekt for sitt nabolag. Ut i fra det vi vet er det ingen moskeer pr i dag som har uttrykt behov for bønnerop eller praktiserer dette. Dagens praksis fungerer helt optimalt. Det er derfor underlig at FRP bruker energi og tid på noe som ikke er et problem. At de ønsker å unngå bønnerop i fremtiden er tegn på at de handler ut i fra en frykt som de har. Det er tydelig tegn på islamofobi.

FRP overreagerer når de tar opp saker i landstyremøtene som ikke er et samfunnsproblem. Det er heller bedre at de fokuserer på saker som faktisk er samfunnsnyttig enn å spille på muslimfrykt. Både moskeer og norske muslimer generelt stiller seg kritisk til at et norsk politisk parti forsøker å danne et feil bilde av moskeene.