Restauranter og butikker

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges halalsertifikat med maks. 1 års varighet. De sertifiserte virksomhetene forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo  ved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet.

  •  Halalgodkjenning gjelder kun salg av Islamsk Råd Norge (IRN) merket kjøtt eller  kjøtt fra    produsenter sertifisert av Islamsk Råd Norge.
  •  Sertifikat fra Islamsk Råd Norge skal alltid være synlig ved salg av ferskt  halalkjøtt.
TYPE NAVN GATEADRESSE FYLKE BESKRIVELSE
Restaurant New Shalimar –  Org.nr: 922 597 995 Konghellegata 5, 0569 OSLO OSLO Gjelder restauranten.
Restaurant Cheatday – Org.nr 920 538 290 Grønlandsleiret 77, 0190 Oslo OSLO Gjelder restauranten
Butikk Orienten Mat – Org.nr 914 584 302 Konows gate 80, 0196 Oslo OSLO Varer merket med IRN Halal