Bruk denne kategorien for å vise saken i slideshowet på forsiden

Tid for en beslutning mot muslimhets og hatkriminalitet

Islamsk råd Norge har i årevis etterlyst en konkret handlingsplan mot muslimhets og hatkriminalitet. I de seneste årene har også flere organisasjoner etterlyst dette. Vi ser på dette som svært positivt da vi opplever at hetsen har økt i omfang.

Terrorangrepet mot 2 moskeer i New Zealand ble igjen en tankevekker for veldig mange om å bekjempe høyreradikalisme. All ekstremisme må bekjempes, det skal være null toleranse mot hetsing.

Her hjemme har diskusjonen kommet frem igjen om å intensivere arbeidet mot hatkriminalitet. I likhet med andre samfunnengasjerte organisasjoner har IRN også deltatt i denne debatten og har gjørt rede for i kronikken i Aftenposten, om å omgjøre ord til handling.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l1pkdk/Tid-for-en-beslutning-mot-muslimhets-og-hatkriminalitet–Islamsk-Rad-Norge

 

Evaluering av loven om rituell omskjæring av gutter

OsloMet har igangsatt en forskning der formålet er å evaluere rituell omskjæring av gutter. Evalueringen skal resultere i hvorvidt loven om rituell omskjæring av gutter fungerer etter hensikt
– om det medisinske tilbudet når ut til brukere, om foreldre opplever det som relevant og om de har tillit til tilbudet. Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig og de som intervjues vil anonymiseres

Islamsk Råd Norge har blitt kontaktet for å finne flere deltakere til denne forskningen. Har du guttebarn som er omskåret eller planlegger en rituell omskjæring, så vil OsloMet gjerne høre fra deg.

Delta i denne evalueringen og vær med på å bidra til å styrke kunnskap på dette feltet. Du har nå muligheten til å dele dine erfaringer med denne loven.

Foreldre som er interessert kan kontakte prosjekt leder og forsker Ada Engebrigtsen adae@oslomet.no eller forsker Monica Five Aarset monaar@oslomet.no

For mer informasjon om prosjektet: http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Barndom-familie-og-barnevern/Evaluering-av-rituell-omskjaering-av-gutter-RITOM

Styrevalg i IRN

Det er igjen tid for valg av styret i IRN i mars 2019. Kunne du tenkt å være med å lede IRN arbeid videre? Da ser vi frem til at du melder inn din kandidatur. Vi oppfordrer sterkt kvinner til å søke!

Det er primært valg på styreleder posisjon og to nye styremedlemmer.

Det mangler ikke engasjement blant de unge. Vi har observert i siste tiden mange engasjerte unge muslimer som på sosiale medier deler sine tanker og ideer på hvordan IRN skal arbeidet, uttale seg i media og generelt hvordan IRN burde være. Nå har du sjansen til å forme dine tanker og ideer til handling og vi ser frem til at nettopp du søker! La ord bli til handling.

Vi ser etter at du:

  • Er samfunnsengasjert
  • Har organisasjonsforståelse
  • Minimum Bachelorgrad
  • Har kjennskap til styrearbeid
  • Flytende i norsk både skriftlig og muntlig
  • Er foroverlent og har gode samarbeidsegenskaper
  • Har mosketilhørighet til en av IRN sine medlemmer (oversikt over medlemmene finner du her)

Send inn din motivasjonsbrev og CV til valgkomite@irn.no innen 18.januar 2019

Redusert halalprodukter. Nortura mister tillit blant muslimene! IRN jobber med en alternativ løsning!

Islamsk Råd Norge og Nortura har hatt et mangeårig samarbeid der man har tatt vare på å tilby trygt sertifisert halalkjøtt på kjøkkenbenken for muslimske forbrukere i Norge.

Nortura valgte å ikke fornye denne avtalen som avsluttet fra 08.12.18. Nortura mister dermed tillit blant muslimske forbrukerne.

Det forventes av en paraplyorganisasjon som IRN og representant for 70.000 muslimer, om å opprettholde halalsertifiserte matprodukter.

IRN jobber nå med et alternativ, et nytt varemerke hvor halalslakt vil foregå i henhold til “Sunnah”. Det kommer mer informasjon om dette produktet i de kommende dagene.

Ta kontakt på post@irn.no dersom du har noe spørsmål. For media henvendelser kontakt presse@irn.no

 

Les mer

Boklansering – “Kunsten å være muslim”

Minhaj Ungdom lanserte i går boken «Kunsten å være muslim» på Litteraturhuset. Boken er en samling med kreativ islamsk samtidskunst og tilhørende lettleste og forklarende tekster om islam. Den tar for seg sentrale elementer som ofte er gjenstand for misbruk og mistolkninger. Slik kan den bidra til å støtte muslimer når de uttrykker sin religion og identitet, og samtidig avklare viktige spørsmål for storsamfunnet. Dette er en kreativ måte å tolke islamsk lære på, og et viktig bidrag i kampen mot ekstremisme og radikalisering. Et viktig verk basert på tradisjonell islamsk lære og autentiske islamske kilder.

Første gang noe som utgis av en tradisjonell moskè og får gode tilbakemeldinger fra akademikere.

Boken får du kjøpt på minhajungdom.no/kunst

 

 

Krenkelse av Profeten Muhammad er ikke ytringsfrihet

Europeisk domstol for menneskerettigheter har vedtatt at krenkelse av Profeten Muhammad kategoriseres ikke innunder ytringsfrihet. Vedtaket videre belyser også at ytringsfriheten gir rom for et objektiv syn og saklig debatt, men begrenser handlingsrommet for trakassering og hetsing. Retten til å beskytte følelser knyttet til religionen skal også vernes.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge støtter domstolens vedtak og anser denne dommen som svært nødvendig i utviklingen av et varmt og harmonisk samfunn. Komitèen håper at denne dommen gir positive ringvirkninger både i europeiske og skandinaviske land.

Du kan laste ned dommen her

Innspill møte med Politiet

IRN har et tett samarbeidsforhold til de offentlige etatene, der i blant Politiet.

Oslo politidistrikt utreder for tiden fremtidens behov i forbindelse med fremtidige bygningsløsninger for politidistriktet (Prosjekt Eiendom 2030*). Her har Politiet startet et arbeid med å kartlegge hva eksterne interessenter har av behov, ønsker og forventninger – som de i neste fase skal oversette til kravspesifikasjoner for fremtidige bygningsløsninger.

IRN var invitert sammen med andre frivillige organisasjoner til å gi sine innspill til fremtidig bygningsløsninger basert på behov for samspill og samhandling med politiet inn i fremtiden.

 

Vellykket konferanse!

IRN arrangerte konferansen “Muslimsk identitet i et moderne samfunn” den 11.oktober på Litteraturhuset. Denne konferansen er av sin første slag i IRNs historie. Muslimhets er et økende samfunnsproblem som går utover en ordinær norsk muslim, spesielt de unge og kommende generasjon. Internasjonale og nasjonale studier viser at økt muslimhets er en psykisk belastning for den unge generasjonen som balanserer mellom praktisering av sin tro og utøve sin samfunnsborger rolle.

Vi så veldig tidlig at norske muslimer etterlyser en slik konferanse der man tar opp aktuelle temaer relatert til muslimenes identitet som blir undergravet på grunn av stadig økende muslimhets.  Med en full sal (oppmøte på ca 200 personer) og engasjement fra foredragsholdere og deltakere fra sofagruppen symboliserer en vellykket konferanse. Spørreundersøkelsen gjort i etterkant av konferansen støtter også dette der unge norske muslimer svarer at de takker IRNs initiativ til konferansen som var av høy kvalitet. De ser også frem til at IRN arrangerer flere lignende arrangementer.

Vi takker alle som deltok, spesielt foredragsholdere, deltakere i sofagruppen og våre samarbeidspartnere. Deres deltakelse beviser påstanden om at IRN er en viktig samfunnsressurs og tillit til organisasjonen på ingen måte er svekket!

Klikk her for å laste ned presentasjonen!

 

 

Barn_utfordring

Barna våre får det vanskelig

Islamsk Råd Norge er bekymret for at negativ fokus og unyansert fremstilling av muslimer og islam, parallelt med stadig økende muslimhets i samfunnet påvirker den alle yngste generasjonen av muslimske barn svært negativt. Det er flere som deler dette synet som indikerer at det er stort behov for å styrke samfunnsdebatten med riktig fakta og kunnskap.

De folkevalgte og media har et ansvar i dette gjennom riktig valg av ord i deres retorikk. Les mer om saken her

 

Nettverkstreff – Hatkriminalitet

Islamsk Råd Norge er representert i nettverksgruppen mot hatkriminalitet hos LDO. I går hadde nettverket sitt første møte etter sommerferien og hadde besøk av en representant fra Politihøyskolen som orienterte forsamlingen på hva som er inkludert i pensumet innen faget “Ordenstjeneste” og hva undervises innenfor området hatytringer og diskriminering. Politihøyskolen er nå i ferd med å endre pensumet på bachelor nivå og ønsket derfor innspill til hva som bør være del av pensumet rundt dette tema.

 

Det er mye som er positivt i undervisningen i dag, men det var overraskende at i dagens pensum så fokuseres det mer på den juridiske delen av problematikken og ikke på hvordan eller hvilket grep som kan brukes for å avdekke en hatkriminelt handling. IRN var tydelig på at fokuset på hvordan jobbe med forebygging av hatkriminalitet og tolke hatytringer på sosiale medier burde inkluderes.

 

IRN setter stor pris på at Politihøyskolen tar med disse forslagene tilbake i utredning av pensumet og ikke minst ønsker å ta imot flere innspill