Bruk denne kategorien for å vise saken i slideshowet på forsiden

Tilbaketrekning av Halalsertifisering av restauranten NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS

 

Det meddeles at Islamsk Råd Norge (IRN) har den (27.12.2017) trukket tilbake halalsertifisering av følgende restauranter pga bevisst avtalebrudd. Avtalebruddet gjelder bruk av kjøttvarer som ikke er godkjente av IRN mhp. halal status. Avtalebruddet er tatt opp med daglig leder for restaurantene og det er bekreftet at bedriften bevisst har valgt å bryte avtalen. Det presiseres at tilbaketrekning av sertifiseringen ikke skyldes økonomiske forhold mellom IRN og restaurantene.

 1. NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS
  Trondheimsveien 8
  0560 OSLO
 2. NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AVD GRØNLAND AS
  Grønland 14
  0188 OSLO

Disse restaurantene skal heretter ikke markedsføre seg som halalsertifiserte av IRN og omgående fjerne all merking med IRNs halallogo i restaurantene, på hjemmesiden og i annen markedsføring.

Årets kveld 2017

I går gikk “Årets kveld 2017” av stabelen som er en historisk begivenhet i IRN’s historie. Lokalet var fylt med mennesker i godt humør som bidro til en fin sosial kveld. Baktanken med denne kvelden var å anerkjenne de flinke muslimske engasjerte stemmene i det norske samfunnet. Da var det ekstra gledelig at det var mange som møtte opp for å delta i denne sosiale sammenkomsten og dele kvelden med prisvinnere.

Det ble utgitt to priser;

Årets Ungdom 2017: Prisen gikk til ISMG Ungdom spesielt for deres prosjekt “Hei, jeg er en muslim”. Vi anså dette prosjektet som avgjørende for denne prisen. Et prosjekt som ISMG ungdommene arrangerer årlig der de møter folk ute på gata og hilser til forbipasserende.  Det mener vi gir et godt inntrykk av åpenhet og inkludering.

Årets Kvinne 2017: Lubna Mehdi vant denne prisen. Hun er grunnlegger av organisasjonen Al-Islaah- Islam på  tegnspråk. Organisasjonen jobber for å styrke kommunikasjonen mellom døve barn og deres foreldre, og gjøre informasjon om islam tilgjengelig på norsk tegnspråk. Gjennom sitt arbeid fremmer hun likestilling og motarbeider diskriminering på bakgrunn av funksjonsevne, og er dermed et forbilde for oss alle.

Vi takker også våre inviterte gjester fra Ambassadene, Norges Kristne Råd, Mellom Krikelig Råd, moskèmedlemmene og Politiet. Og ikke minst alle de gode foredragene fra Imdad Relief Foundation, Professor Safet Bektovic og Biskopen Ole Kvarme. Sist ikke minst en stor takk til Yousef Hadaoui som var kveldens konferansier.

 

 

Vårt felles samfunnsansvar

Befolkningsundersøkelsen utarbeidet av HL-Senteret gir en indikasjon og funn som bør følges opp i miljøene slik at kan fordommene ikke får en ytterligere fotfeste i samfunnet vårt. Samtidig må vi også se på de positive utfallene av undersøkelsen.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6njLQr/-Vart-felles-samfunnsansvar—Zaeem-Shaukat

Hva er Islamic Finance?

Metodene i Islamic Finance anvendes mer og mer av investorene. Her er en kort og enkel beskrivelse av hva “Islamic finance” omhandler:

(Artikkelen er på engelsk)

https://www.weforum.org/agenda/2017/05/what-is-islamic-finance/

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

En rapport utarbeidet av HL-senteret påpeker økende fordommer både mot muslimer og jøder i Norge.  Det påpekes også at hver tredje nordmann har fordommer mot muslimer. Samtidig indikerer rapporten også på at antisemittiske holdninger blant muslimer i Norge er høyt men lavere enn i Europa.

Det er første gang at vi får et tall på fordommene som florer i samfunnet. I åpent samfunn som Norge er dette svært bekymringsfullt. Derfor må rapporten studeres nøye slik at man kan iverksette målrettede tiltak for å bekjempe fordommene i egne rekker.

Et tiltak som forskere bak denne rapporten anmoder er å få på plass en handlingsplan som virker. Det er nå på høytid at en slik handlingsplan utarbeides og implementeres. Det er noe IRN har etterlyst i flere arenaer.  Vi fortsetter vårt arbeid med å få på plass en handlingsplan samtidig som vi bistår fagfolk med vår kompetanse der det er behov.

Rapporten kan leses her

 

 

 

Moskeene og integreringsarbeid

Det har i de siste dagene pågått diskusjoner om at moskeene skal spille en mer aktiv rolle i integreringsarbeidet. Veldig positivt at politikere har åpnet øynene for og innser at moskeene har en viktig rolle i samfunnet. Vi minner om at mange moskeer har i en årrekke jobbet aktivt med samfunnsrelaterte temaer og har arrangert uttallige seminarer og aktiviteter i relasjon til dette arbeidet. Veldig mange av aktivitetene er faktisk ledet av kvinner.

Moskeene har et godt samarbeidsforhold til de offentlige etatene, f.eks Politiet som moskeene samkjører flere aktiviter sammen med.

Utdanning og arbeid er en viktig integreringsfaktor. Dette er et tema som ofte tas opp i moskè miljøene der både voksne og unge blir oppfordret til å ta seg høyere utdanning og komme seg ut i arbeid.

De fleste moskeene gjør allerede mye mer enn det som forventes av dem og det er selvsagt ønskelig å styrke integreringsarbeidet ytterligere. Når det er sagt så er det viktig å påpeke at mange aktiviteter som initieres i regi av moskeene utføres av ressurser på frivillig basis. Ressurser som enten er i arbeid eller i utdanning til daglig.

For å kunne styrke arbeidet kreves det at moskeene får nok ressurser og midler slik at de har kapasitet til å intensivere arbeidet.

Markering mot folkemordet i Burma

Samme dag som FN Sikkerhetsråd hadde hastemøte for å behandle krisen i Myanmar der titallstusener rohingya muslimer har blitt drept og drevet på flukt, avholdte IRN en demonstrasjon foran Stortinget.

Det var en stor folkemengde under markeringen til tross for regn. Samtilge appellanter talte for å sette sanksjoner på Myanmar for å sette press på fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi til å la nødhjelpen slippe inn i landet, samt slippe inn FN til problemområdene.

 

 

 

 

Vellykket politisk paneldebatt

IRN gjennomførte en vellykket debatt der samtlige inviterte poltiske partier deltok (fravær: MDG). Det var nærmere 150 personer som hadde tatt turen for å følge med på debatten. Det ble en konstruktiv diskusjon på de temaene vi rakk å ta opp.

Vi opplevde stort engasjement blant publikum som stilte gode og saklige spørsmål til våre folkevalgte.  Det indikerer at årets valg er veldig spennende og det er mange saker som kan avgjøre hvilken parti som vinner valget. Avslutningvis i programmet overrekket vår Styreleder norsk oversatt Koran til debattantene.

Vi gleder oss til valget og håper publikum som var tilstede og de som fulgte med på sosiale medier er et steg nærmere til å bestemme seg hvilken parti de skal avgi sin stemme til den 11.september.

Til slutt vil vi også takke Radisson Blu Alna for bevertning og vakthold tjeneste fra Proff Security

Ha et godt valg!

 

Produsenter av IRN halalprodukter

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges  halalsertifikat med maks. 1 års varighet. Alle sertifiserte virksomheter forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo Halallogoved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet.

TYPE NAVN PRODUKTBESKRIVELSE
VIDEREFOREDLER Prima Jæren AS Storfekjøtt. Kun produkter med IRNs halalmerke.
Org.nr: 985209413
VIDEREFOREDLER Kanda AS Produksjon av halal burgere for salg til utsalgssteder/hurtigmat-markedet/ gatekjøkken og til dagligvare. Kun produkter merket med IRNs halalmerke
EFTA-NR: 415
Org.nr: 915739334
VIDEREFOREDLER Best Food AS Alle produkter
EFTA-NR: 169 Org.nr: 993894044 biffsnadder, dønerkebab, kyllingkebab, kjøttdeig, kyllingprodukter, pølser.
VIDEREFOREDLER Roar Stang Kjøtt AS    Karbonader, kjøttkaker, pålegg, div. småretter, pizzapålegg. Kun produkter merket med IRNs halallogo.
EFTA-NR: 657
Org.nr: 889005432
VIDEREFOREDLER Kuraas AS Benfri oksekjøtt, kjøttdeig, hel lam og diverse produkter av lammekjøtt.
EFTA-NR: 515Org.nr:978675700
VIDEREFOREDLER Matpunkt AS Alle produkter
Org nr: 917 133 301
VIDEREFOREDLER Axel Andersen AS Storfe: Helt slakt, sorteringer, kjøttdeig og kjøttfett.
EFTA-NR 166Org.nr. 977069904 Kun produkter merket med IRN halal

Restauranter og butikker

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges halalsertifikat med maks. 1 års varighet. De sertifiserte virksomhetene forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo  ved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet.

 •  Halalgodkjenning gjelder kun salg av Islamsk Råd Norge (IRN) merket kjøtt eller  kjøtt fra    produsenter sertifisert av Islamsk Råd Norge.
 •  Sertifikat fra Islamsk Råd Norge skal alltid være synlig ved salg av ferskt  halalkjøtt.
TYPE NAVN GATEADRESSE FYLKE BESKRIVELSE
Restaurant New Shalimar –  Org.nr: 922 597 995 Konghellegata 5, 0569 OSLO OSLO Gjelder restauranten.
Restaurant Cheatday – Org.nr 920 538 290 Grønlandsleiret 77, 0190 Oslo OSLO Gjelder restauranten
Butikk Orienten Mat – Org.nr 914 584 302 Konows gate 80, 0196 Oslo OSLO Varer merket med IRN Halal