Barn_utfordring

Barna våre får det vanskelig

Islamsk Råd Norge er bekymret for at negativ fokus og unyansert fremstilling av muslimer og islam, parallelt med stadig økende muslimhets i samfunnet påvirker den alle yngste generasjonen av muslimske barn svært negativt. Det er flere som deler dette synet som indikerer at det er stort behov for å styrke samfunnsdebatten med riktig fakta og kunnskap.

De folkevalgte og media har et ansvar i dette gjennom riktig valg av ord i deres retorikk. Les mer om saken her

 

Islamsk Råd diskuterte muslimske fosterforeldre

Barnetsutvikling er i fokus når et barn blir tatt hånd om av Barnevernet, dermed er det viktig at det også tas hensyn til barnets religiøse ståsted. Det er i dag underrepresentativ av muslimske fosterhjem, og det er viktig at flere ressursterke muslimske hjem åpner dørene for barn med muslimsk bakgrunn. Samtidig gi ansatte i barnevernet økt kompetanse i religiøs og kulturell sensitivitet.

http://www.nettavisen.no/nyheter/islamsk-rad-diskuterte-muslimske-fosterforeldre/3423368112.html

Stiller seg bak nikab-ansettelsen

 

Moskemiljøet i Drammen gir støtte til IRN og fremmer viktige tjenester som tilbys til muslimer.

 

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/stiller-seg-bak-nikab-ansettelsen-1.947943

Vi må alle tåle å bli provosert

Generalsekretæren er inne på et viktig tema, nemlig organisasjoner skal drives gjennom demokratiske prosesser.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/integrering-og-innvandring/afsar-om-nikabkritikken-vi-maa-alle-taale-aa-bli-provosert/a/23963139/

–Det er fantastisk. Hun er veldig morsom

Generalsekretær utdyper mer om ansettelsen i intervju i Morgenbladet

https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/03/det-er-fantastisk-hun-er-veldig-morsom

Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

 

http://www.itromso.no/ntb/iriks/2017/03/29/Islamsk-R%C3%A5ds-leder-avviser-%C3%A5-ha-villedet-departementet-14520655.ece

Islamsk råd Norge skal registrere hatkrim

Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer som opplever trakassering om å melde fra til dem – Kvitterer ikke ut behovet for en landsdekkende oversikt, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm

http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-skal-registrere-hatkrim-1.803464

 

Kvinne forsøkte å tenne på moské i Oslo 17. mai

Det er bekymringsverdig hendelse som heldigivis ble fort tatt kontroll på. Godt er det også at beredskapsplanen som IRN har bistått med å lage fungerte.

http://www.tv2.no/a/8318346/