Nyopprettet stilling som prosjektkoordinator

Vil du innta rollen som prosjektkoordinator hos Islamsk Råd Norge – Norges største og eldste paraplyorganisasjon for muslimer. Stillingen byr på spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, samt muligheter for faglig utvikling, både som leder og innenfor andre fagområder.

Trykk her for å lese mer og søke på stillingen.

IRN Halalsertifisering – egen hjemmeside

IRN halalsertifisering har i lang tid hatt et mål om å ha en egen hjemmeside hvor du både kan få en oversikt over sertifiserte virksomheter, samtidig får en enkel måte å søke om sertifisering.

Du kan enten klikke på linken her eller ved bruk av link i margen på høyreside.

Vi håper du får glede av denne nye siden!

 

 

Koronatest bryter ikke fasten

Ramadan måned startet 13.04.21, og det har blitt stilt spørsmålstegn ved om vaksinasjon og/eller det å teste seg kan bryte fasten. Spørsmål knyttet til vaksinasjon har allerede blitt besvart av Islamsk Råd Norge og det finner det her: https://www.irn.no/2021/03/24/vaksinering-mot-covid-19/

Når det gjelder spørsmål knyttet til det å teste seg for COVID-19 er de lærde samstemte om at det IKKE bryter fasten. Det er mulig å teste seg mens man faster. Islamsk Råd Norge oppfordrer alle sterkt til å teste seg. I tillegg om å ta vaksinen når de får tilbud om det.

Barn_utfordring

Barna våre får det vanskelig

Islamsk Råd Norge er bekymret for at negativ fokus og unyansert fremstilling av muslimer og islam, parallelt med stadig økende muslimhets i samfunnet påvirker den alle yngste generasjonen av muslimske barn svært negativt. Det er flere som deler dette synet som indikerer at det er stort behov for å styrke samfunnsdebatten med riktig fakta og kunnskap.

De folkevalgte og media har et ansvar i dette gjennom riktig valg av ord i deres retorikk. Les mer om saken her

 

Islamsk Råd diskuterte muslimske fosterforeldre

Barnetsutvikling er i fokus når et barn blir tatt hånd om av Barnevernet, dermed er det viktig at det også tas hensyn til barnets religiøse ståsted. Det er i dag underrepresentativ av muslimske fosterhjem, og det er viktig at flere ressursterke muslimske hjem åpner dørene for barn med muslimsk bakgrunn. Samtidig gi ansatte i barnevernet økt kompetanse i religiøs og kulturell sensitivitet.

http://www.nettavisen.no/nyheter/islamsk-rad-diskuterte-muslimske-fosterforeldre/3423368112.html

Stiller seg bak nikab-ansettelsen

 

Moskemiljøet i Drammen gir støtte til IRN og fremmer viktige tjenester som tilbys til muslimer.

 

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/stiller-seg-bak-nikab-ansettelsen-1.947943

Vi må alle tåle å bli provosert

Generalsekretæren er inne på et viktig tema, nemlig organisasjoner skal drives gjennom demokratiske prosesser.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/integrering-og-innvandring/afsar-om-nikabkritikken-vi-maa-alle-taale-aa-bli-provosert/a/23963139/

–Det er fantastisk. Hun er veldig morsom

Generalsekretær utdyper mer om ansettelsen i intervju i Morgenbladet

https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/03/det-er-fantastisk-hun-er-veldig-morsom

Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

 

http://www.itromso.no/ntb/iriks/2017/03/29/Islamsk-R%C3%A5ds-leder-avviser-%C3%A5-ha-villedet-departementet-14520655.ece