E-NR. KATEGORISERING

E-NUMMER:
Kommisjonen i EU tildeler e-nummer etter at tilsetningsstoffet er godkjent av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF), denne enheten er ansvarlig for sikkerhetsvurdering av tilsetningsstoffer i EU. En oversikt over haram tilsetningsstoffer finner du her

 

Kategori

ENGELSK

NORSK

100-199

food colors

matfarger/fargestoffer

200-299

preservatives

konserveringsmidler

300-399

antioxidants, phosphates, and complexing agents

antioksidanter, fosfater, og kompleksdannere agenter

400-499

thickeners, gelling agents, phosphates, humectants,
emulsifiers

fortykningsmidler, gelling agenter, fosfater, humectants, emulgatorer

500-599

salts and related compounds

salter og beslektede forbindelser

600-699

flavor enhancers

smaksforsterkere

700-899

not used for food additives (used for feed additives)

brukes   ikke i matprodukter men i dyrefor

900-999

surface coating agents, gases, sweeteners

søtstoffer, drivgasser, pakkegass og overflatebehandlingsmiddel

1000-1399

miscellaneous additive

diverse additiv/enzymer

1400-1499

tarch derivatives

stivelse derivater

Produsenter av IRN halalprodukter

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges  halalsertifikat med maks. 1 års varighet. Alle sertifiserte virksomheter forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo Halallogoved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet.

TYPE NAVN PRODUKTBESKRIVELSE
VIDEREFOREDLER Prima Jæren AS Storfekjøtt. Kun produkter med IRNs halalmerke.
Org.nr: 985209413
VIDEREFOREDLER Kanda AS Produksjon av halal burgere for salg til utsalgssteder/hurtigmat-markedet/ gatekjøkken og til dagligvare. Kun produkter merket med IRNs halalmerke
EFTA-NR: 415
Org.nr: 915739334
VIDEREFOREDLER Best Food AS Alle produkter
EFTA-NR: 169 Org.nr: 993894044 biffsnadder, dønerkebab, kyllingkebab, kjøttdeig, kyllingprodukter, pølser.
VIDEREFOREDLER Roar Stang Kjøtt AS    Karbonader, kjøttkaker, pålegg, div. småretter, pizzapålegg. Kun produkter merket med IRNs halallogo.
EFTA-NR: 657
Org.nr: 889005432
VIDEREFOREDLER Kuraas AS Benfri oksekjøtt, kjøttdeig, hel lam og diverse produkter av lammekjøtt.
EFTA-NR: 515Org.nr:978675700
VIDEREFOREDLER Matpunkt AS Alle produkter
Org nr: 917 133 301
VIDEREFOREDLER Axel Andersen AS Storfe: Helt slakt, sorteringer, kjøttdeig og kjøttfett.
EFTA-NR 166Org.nr. 977069904 Kun produkter merket med IRN halal

Restauranter og butikker

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges halalsertifikat med maks. 1 års varighet. De sertifiserte virksomhetene forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo  ved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet.

 •  Halalgodkjenning gjelder kun salg av Islamsk Råd Norge (IRN) merket kjøtt eller  kjøtt fra    produsenter sertifisert av Islamsk Råd Norge.
 •  Sertifikat fra Islamsk Råd Norge skal alltid være synlig ved salg av ferskt  halalkjøtt.
TYPE NAVN GATEADRESSE FYLKE BESKRIVELSE
Restaurant New Shalimar –  Org.nr: 922 597 995 Konghellegata 5, 0569 OSLO OSLO Gjelder restauranten.
Restaurant Cheatday – Org.nr 920 538 290 Grønlandsleiret 77, 0190 Oslo OSLO Gjelder restauranten
Butikk Orienten Mat – Org.nr 914 584 302 Konows gate 80, 0196 Oslo OSLO Varer merket med IRN Halal

Finansiering av halalsertifiseringsordningen

Vi hører muslimske forbrukere etterlyse mer åpenhet rundt IRN halalsertifiseringen. Vi kan ikke være mer enig i dette, det er tross alt dere som eier og finansierer organisasjonen og sertifiseringen. Dette gir dere rett til å kreve nødvendig informasjon om sertifiseringsordningen.

I en serie av korte artikler vil vi prøve å belyse IRNs halalsertifisering, men i første omgang og siden det er veldig aktuelt akkurat nå, skal vi kort skrive om finansiering av sertifiseringsordningen.

Hvordan finansieres halalsertifiseringsordning?

IRNs halalsertifiseringsordning har ca. 15 års historikk og ettersom ethvert styre- og komiteverv i IRN er basert på frivillig innsats har aktivitet rundt halalsertifisering vært varierende.

I 2011 var aktivitet knyttet til halalsertifisering nesten fraværende samtidig som det var stor etterspørsel fra forbrukere i Norge. Ved omstrukturering i 2011 ble det satt som målsetting at halalsertifiseringsarbeidet skal over tid profesjonaliseres med fulltidsansatte, slik at det blir kontinuitet og kvalitet i arbeidet. Som følge av denne satsningen var IRN avhengige inntekter til å dekke kostnader forbundet med sertifiseringsordningen.

Halalsertifiseringsordningen finansieres hovedsakelig gjennom en sertifiseringsavgift på 1 kr/kg kjøtt solgt i første ledd. Denne kostnaden blir lagt på prisen fra slakteri/produsent og på denne måten finansierer forbrukeren selv for tjenesten de etterlyser.

 

Sertifiseringsavgiften på halalkjøtt solgt i første ledd muliggjør sertifisering av videreforedlingsbedrifter, butikker og restauranter/gatekjøkken, som bruker halalsertifisert kjøtt i sin produksjon, med kun 5.000 kr i årlig administrasjonsavgift.

 

En sertifiseringsprosess er ganske omfattende og kan ta fra noen uker opptil 1 år. I tillegg kommer det en god del kostnader for revisjoner, oppfølging, undersøkelser av halal status på nye varer o.l. som også blir dekket av IRN.

 

Offentlige institusjoner som f.eks. sykehus og produkter til bruk ved nødhjelp /veldedighet sertifiseres kostnadsfritt.

 

Inntekter fra halalsertifisering går i sin helhet kun til halalsertifiseringsrelatert arbeid og prosjektregskapsføres. IRN har sikret åpenhet og ryddighet når det gjelder bruk av disse inntekter og regnskapsføring.

 

Ingen tar noen slags utbytte fra IRN og evt. overskudd forblir i organisasjonen og vil bli brukt på å videreutvikle arbeidet med halalmat, til fordel for forbrukerne.

Bilde6

Bli sertifisert

1 – Infomøte
Bilde6
2 – Innhenting av Informasjon/fakta
3 – Befaring
4 – Kontrakt
5 – Signering og markedsføring

Når produktet er sertifisert, gis det tillatelse til å bruke IRN’s halal logo på emballasjen og etikett. Dette er en verdifull forsikring om at produktet er en autentisk IRN halalsertifisert produkt som møter den høyeste kvaliteten på halalsertifisering.

Når et produkt/butikk/spisested/tjenste er halalsertifisert, blir selskapet/produktet oppført på vår hjemmeside. Kontakt oss ved bruk av kontaktskjema så hjelper vi deg videre!

  Seritifiseringsprosess

  For forbrukeren er fordelene med IRN halalsertifisering klar, å kjenne et produkt er halalsertifisert betyr at han eller hun ikke trenger å bry seg med å sjekke alle ingrediensene. Forbrukeren kan kjøpe produktet med den forsikringen at den ikke inneholder noe som er haram (ikke tillatt) eller tvilsomt. Hva med produsenten. Hvilke fordeler får produsent ved å bli IRN halalsertfisert? Produsenten får gjennom en sertifisering tilgang til mer enn 150.000 forbrukere lokalt, samt at det vil åpne seg muligheter for eksport til muslimske land. I Norge er halalmarkedet estimert til i overkant av 600 millioner kroner, mens den på global basis er på ca. 700 millioner dollar og økende. Det bor i dag i overkant av 1.5 milliarder muslimer i verden.

  Islamsk Råd Norge (IRN) har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HACCP, den norske loven og kan enkelt implementeres. IRN arbeider med produsent hvert steg på veien for å sikre at alle spørsmål blir besvart og halal prosedyrer er integrert i standard operasjonsprosedyrer effektivt. Alt dette dokumenteres i en halalplan og selvfølgelig er dette alt gjort konfidensielt. Videre gir IRN Halalsertifisering en uavhengig tredjepart kvalitetssikring som er verdsatt av muslimske forbrukere i Norge. IRN gir også opplæring i halal krav og prosedyrer for nøkkelpersonell i produksjonsprosessen som i sin tur kan videreformidle denne opplæringen til andre ansatte, og dermed sikrer metodisk gjennomføring og implementering av den utviklede halalplanen. IRN gir rådgivning på produktutvikling, markedsføring, og kvalitetssikring for å hjelpe rulle ut nye produkter for halal forbrukeren.

  Islamsk Råd Norge den eneste tredjepartsorganisasjonen i Norge som er eid av 85% av norske moskeer. Dette skaper en troverdighet til sertifiseringen og gjennom sine medlemsmoskeer kan IRN nå ut til ca. 60.000 muslimer med nyheter om halalmat.

  Islamsk Råd Norge sertifiserer for salg i både norge og for eksport formål. Vi sertifiserer produsenter, videreforedlere, butikker og serveringssteder.

  Kontakt oss ved å bruke kontaktskjema nedenfor så hjelper vi deg videre!