Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

irn logo

Pressemelding vedrørende SIAN demonstrasjoner

I forrige helg ble det norske folk nok en gang vitne til en hatefull demonstrasjon fra den antimuslimske organisasjonen SIAN. En organisasjon bestående av enkeltindivider som utvilsomt oppfordrer til hat og sprer fordommer om muslimer og islam. Denne gang holdt de en hatefull appell i Drammen sentrum. Flere motstandere av den antimuslimske organisasjonen var til stede under demonstrasjonen og ble ofre til deres hatefulle budskap.

Norske muslimer fordømmer og tar avstand fra SIAN sine hatefulle holdninger og handlinger. SIAN krenker menneskeverdet og avhumaniserer en gruppe mennesker på en slik måte at det et noe vi må ta til orde mot. Deres hatretorikk oppfordrer indirekte til vold. Vi oppfordrer norske muslimer å ta til orde dette hatet på en god måte. Vi skal ikke la oss provosere av SIAN sine hatefulle ytringer og handlinger. Vi skal møte hatet med de verdiene vi står for: Kjærlighet, toleranse og verdighet.

Vi ønsker også å fremheve at norske muslimer hver dag gjør en innsats for å verne om det norske demokratiet og ytringsfriheten. Vi er stolt over å være norske muslimer og borgere av dette landet. Vi skal sammen sørge for å ta vare på de godene vi har og kjempe for et mer rettferdig samfunn for alle. Vi mener likevel at ytringsfriheten i dette tilfelle blir misbrukt og går over grensen til hva den er ment å stå for. Hatefulle ytringer overfor en bestemt gruppe mennesker er ikke ytringsfrihet.

Norske muslimer er også bekymret over den store utviklingen av muslimhatet som brer om seg i Norge. SIAN sin demonstrasjon er en av mange eksempler på slike hatefulle ytringer overfor norske muslimer. Høyreekstreme og hatefulle holdninger er på fremmarsj og mange norske muslimer føler dette tett på kroppen. Denne utviklingen er en trussel mot det norske samfunnet. Myndighetene må ta denne utviklingen på alvor og ta sitt ansvar for å bekjempe slike fordommer og hat i samfunnet.

Vi ønsker avslutningsvis å fremheve og rose politiets innsats på stedet. De håndterte situasjonen på en profesjonell og verdig måte. Dette til tross for manglende respekt fra SIAN`s medlemmer overfor politiets håndtering av situasjonen. Vi håper også at politiet fortløpende vurderer hvorvidt hatytringene og handlingene fra SIAN er lovlige eller ikke.

 

Abdirahman Diriye

Styreleder IRN

Eid-al-fitr 2019

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge har kommet til enighet om at Eid-al-fitr 2019 blir in sha Allah den 05.juni.

Husk også om å søke fri fra skole / arbeidsgiver i god tid i forveien. Vennligst benytt dette skjema:

Søknadsskjema Eid-al-fitr 2019

Ramadan diett program & helseråd

IRN har i den tro tilgjengeligjort en diett-og treningsplan som vi håper hjelper deg gjennom dagen. Du kan laste ned planen her

Samtidig vil vi også be deg følge rådene fra helsenorge. Vennligst klikk deg inn her for å gjøre deg kjent med disse rådene.

 

irn logo

Årsmøte 2019

Islamsk råd Norge avholdte sitt årsmøte den 30.03.19 og fikk besluttet viktige saker. Der i blant en ny styresammensetning hvor Styreleder, Nestleder og Øk.ansvarlig posisjonene var på valg.

Zaeem Shaukat takket for seg som styreleder og med enstemmig beslutning innstilte Rådet Abdirahman Diriye som styreleder. Han rykker opp fra som nestleder. Islamsk råd Norge er opptatt av å styrke styresammensetning bestående av kvinner. Med den ambisjonen ble det enstemmig vedtatt at Smaira Iqbal overtar som nestleder. Hun rykker opp fra som styremedlem. Mohammad Adnan som har hatt ansvaret som økonomiansvarlig ble gjenvalgt til å lede dette arbeidet videre.

Samtidig er styret også erstattet med to nye medlemmer. Klikk her for å bli kjent med den nye styresammensetningen.

Vi er glad for disse endringene og med styret bestående av unge engasjerte folk er vi optimist til å løse oppgavene som ligger foran oss!

IRN skal fortsette sitt arbeid videre innenfor dialog i eksisterende forumer både eksternt og internt. IRN retter også et sterkt fokus på å ha jevnlige dialogmøter med ungdomsmiljøene for å styrke samholdet og engasjement sammen med de relevante aktørene.

 

Minnestund – terrorangrepet i New Zealand

Islamsk råd Norge deltok sammen med mange andre organisasjoner samfunnsengasjerte til minnestund for ofrene som ble rammet av terrorangrepet i New Zealand. Både Statsminister Erna Solberg og varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, var en av appellantene.

Budskapet fra samtlige deltakere og de oppmøte var at våre folkevalgte må vise handlekraft og omgjøre ord til handling. Det ble uttrykt et tydelig budskap at det er behov for en egen handlingsplan mot Islamofobi som er dessverre økende i Norge. Parallelt var budskapet også tydelig på at portaler som sprer hat og fremmedfrykt må få politiske og økonomiske konsekvenser.

Alle samfunnsborgere er en viktig brikke i å bygge et samhold som preges av samhold og solidaritet. Vi må spre riktig kunnskap for den er nøkkelen til å eliminere fordommer og bygger broer.

 

 

Evaluering av loven om rituell omskjæring av gutter

OsloMet har igangsatt en forskning der formålet er å evaluere rituell omskjæring av gutter. Evalueringen skal resultere i hvorvidt loven om rituell omskjæring av gutter fungerer etter hensikt
– om det medisinske tilbudet når ut til brukere, om foreldre opplever det som relevant og om de har tillit til tilbudet. Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig og de som intervjues vil anonymiseres

Islamsk Råd Norge har blitt kontaktet for å finne flere deltakere til denne forskningen. Har du guttebarn som er omskåret eller planlegger en rituell omskjæring, så vil OsloMet gjerne høre fra deg.

Delta i denne evalueringen og vær med på å bidra til å styrke kunnskap på dette feltet. Du har nå muligheten til å dele dine erfaringer med denne loven.

Foreldre som er interessert kan kontakte prosjekt leder og forsker Ada Engebrigtsen adae@oslomet.no eller forsker Monica Five Aarset monaar@oslomet.no

For mer informasjon om prosjektet: http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Barndom-familie-og-barnevern/Evaluering-av-rituell-omskjaering-av-gutter-RITOM

Avslutning av halalsertifiseringsavtalen med Foods AS

Det meddeles at avtalen mellom Foods AS (org.nr. 989 889 389) og Islamsk Råd Norge (IRN) om halalsertifisering av kyllingprodukter er avsluttet den 17.12.2018. Bakgrunnen for dette er at ettersom Nortura har valgt ikke å fornye halalsertifiseringsavtalen med Islamsk Råd Norge, har Foods AS ikke lenger en kyllingleverandør som er halalsertifisert av IRN.

Foods har produsert halal kyllingprodukter under merkevaren Jedermann. Disse produkter, produsert etter 17.12.2018, vil ikke lenger være halalsertifisert av IRN. Foods AS arbeider med å finne en løsning for tilgang til halalsertifisert kyllingråvare. Hvis dette går i orden,vil bedriften vurdere å inngå en ny halalsertifiseringsavtale med IRN. 

Styrevalg i IRN

Det er igjen tid for valg av styret i IRN i mars 2019. Kunne du tenkt å være med å lede IRN arbeid videre? Da ser vi frem til at du melder inn din kandidatur. Vi oppfordrer sterkt kvinner til å søke!

Det er primært valg på styreleder posisjon og to nye styremedlemmer.

Det mangler ikke engasjement blant de unge. Vi har observert i siste tiden mange engasjerte unge muslimer som på sosiale medier deler sine tanker og ideer på hvordan IRN skal arbeidet, uttale seg i media og generelt hvordan IRN burde være. Nå har du sjansen til å forme dine tanker og ideer til handling og vi ser frem til at nettopp du søker! La ord bli til handling.

Vi ser etter at du:

  • Er samfunnsengasjert
  • Har organisasjonsforståelse
  • Minimum Bachelorgrad
  • Har kjennskap til styrearbeid
  • Flytende i norsk både skriftlig og muntlig
  • Er foroverlent og har gode samarbeidsegenskaper
  • Har mosketilhørighet til en av IRN sine medlemmer (oversikt over medlemmene finner du her)

Send inn din motivasjonsbrev og CV til valgkomite@irn.no innen 18.januar 2019

Redusert halalprodukter. Nortura mister tillit blant muslimene! IRN jobber med en alternativ løsning!

Islamsk Råd Norge og Nortura har hatt et mangeårig samarbeid der man har tatt vare på å tilby trygt sertifisert halalkjøtt på kjøkkenbenken for muslimske forbrukere i Norge.

Nortura valgte å ikke fornye denne avtalen som avsluttet fra 08.12.18. Nortura mister dermed tillit blant muslimske forbrukerne.

Det forventes av en paraplyorganisasjon som IRN og representant for 70.000 muslimer, om å opprettholde halalsertifiserte matprodukter.

IRN jobber nå med et alternativ, et nytt varemerke hvor halalslakt vil foregå i henhold til “Sunnah”. Det kommer mer informasjon om dette produktet i de kommende dagene.

Ta kontakt på post@irn.no dersom du har noe spørsmål. For media henvendelser kontakt presse@irn.no

 

Les mer

Boklansering – “Kunsten å være muslim”

Minhaj Ungdom lanserte i går boken «Kunsten å være muslim» på Litteraturhuset. Boken er en samling med kreativ islamsk samtidskunst og tilhørende lettleste og forklarende tekster om islam. Den tar for seg sentrale elementer som ofte er gjenstand for misbruk og mistolkninger. Slik kan den bidra til å støtte muslimer når de uttrykker sin religion og identitet, og samtidig avklare viktige spørsmål for storsamfunnet. Dette er en kreativ måte å tolke islamsk lære på, og et viktig bidrag i kampen mot ekstremisme og radikalisering. Et viktig verk basert på tradisjonell islamsk lære og autentiske islamske kilder.

Første gang noe som utgis av en tradisjonell moskè og får gode tilbakemeldinger fra akademikere.

Boken får du kjøpt på minhajungdom.no/kunst