Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Veiledning for moskeer og muslimer – COVID19

Islamsk Råd Norge har i samarbeid med vår internasjonal dialogpartner, Muslim Council of Britain (MCB), utarbeidet en veiledning som beskriver smittereduserende tiltak til alle muslimske organisasjoner og moskeer . Samtidig har vi utarbeidet en veiledning som minner om 3 viktige hadith/ayah på hvordan vi kan beskytte oss mot en sykdom.

Vennligst klikk på linken under for å laste ned.

Veiledning for Moskeer – IRN

3 Hadith og Aya om koronavirus 

Oppdatert COVID19 veiledning for norsk-muslimske samfunn

OPPDATERING – Coronavirus


Islamsk Råd Norge har i samråd med våre medlemmer og imamkomiteen der vi har konkludert med at moskeene avlyser fredagsbønn og øvrige samlinger som inkluderer mer enn 50 personer inntil videre. All daglig drift opprettholdes men pålegger moskèledelsen om å implementere strenge hygiene tiltak.   Helserådene tilsier at situasjonen er alvorlig og smittefaren er for stor. Det er en bekymring som danner grunnlaget for denne avgjørelsen.  Styret i hver enkel moskè er ansvarlig for å iverksette all nødvendig tiltak.

Vi har fått kjennskap til at en gruppe med 1700 norske leger har skrevet et brev til myndighetene der de foreslår 11 tiltak for å hindre smitte. Det kommer frem at denne type virus kan bæres av folk som tilsynelatende er friske. Legene i dette brevet råder til å bremse smitten slik at viruset dør ut.

Vi vurderer utviklingen fortløpende og oppdaterer med mer informasjon.

Coronavirus og samlinger i moskeene

Vi har fulgt utviklingen av coronavirus smitten og vi ser at den har økt i en stor grad i Norge. Vi ser også at flere arrangementer utsettes eller kanselleres i henhold til råd fra Folkehelseinstituttet. Moskeene er et viktig samlingssted for muslimene, spesielt under fredagsbønn. Vi har vurdert hvordan vi kan implementere råd og anbefalinger fra helsemyndighetene i samråd med våre medlemmer og imamkomiteen.

Siste utvikling i situasjonen er at medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, skisserer tre tiltak:

1. Kjøre med halvfulle busser, trikker og t-baner

2. Obligatorisk hjemmekontor for alle som kan

3. Tak på 50 deltakere på alle arrangementer, ikke 500 som nå

Islamsk Råd Norge tar disse rådene til betraktning og ber moskeene vurdere om å utsette store samlinger, inkludert fredagsbønn, til smittefaren har redusert seg. Styret i hver enkel moskè er ansvarlig for å implementere strenge tiltak:

  • Folk med nedsatt allmenntilstand eller forkjølelse (hoste. feber, tungpust etc) bes om å holde seg hjemme
  • Personer over 50 år og barn bes om å ikke oppsøke moskeen
  • Ikke ha lengre opphold i moskeen etter fredagsbønn. Bevege seg puljevis ut av moskeen for å unngå smitte.
  • Innføre strenge krav til hygiene. Håndvask med såpe for alle som besøker moskeen er obligatorisk. Styret i moskeen må påse at det er nok tilgjengelig med hygiene produkter i moskeen
  • Viktig med god renhold spesielt av bønnetepper
  • Folk som har vært på reise i utlandet må holde seg hjemme
  • Unngå håndhilsing og fysisk kontakt

Som norske muslimer har vi et spesielt ansvar i samfunnet for å forebygge at corona-smitten ikke spres videre i befolkningen. Vi håper alle føler på dette samfunnsansvaret og iverksetter nødvendige tiltak.

For mer informasjon klikk inn på siden til Folkehelseinstituttet

 

 

Ministermøte om islamfiendtlighet

I dag var vi invitert til et dialogmøte med Kulturminister Trine Skei Grande, Justisminister Jøran Kallmyr, Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Barne -og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hos Kunnskapsdepartementet.

Tema for møtet var islamfiendtlighet i Norge og tiltak som kan forebygge diskriminering og hat mot norske muslimer. Regjeringen ser behovet for en særlig innsats for å hindre hat mot muslimer i Norge og  adressere de utfordringer norske muslimer opplever i dag.

Statsrådene uttrykte bekymring rundt økende hat mot muslimer i Norge. De er motiverte og fokusert til å jobbe med å få på plass en handlingsplan. IRN overrakte et dokument som inneholder forslag til tiltak  til Kulturminister Trine Skei Grande som skal eie denne handlingsplanen.

Vi ser frem til kommende møter og videre arbeid.

Klikk på linken for å laste ned forslaget:

Innspill fra IRN

 

 

Hilsen til norske muslimer

Den Norske kirken ved Mellom Kirkelig råd er en nær viktig dialog partner for IRN. Vi har fått tilsendt et brev der de sender sin hilsen og fordømmelse av terrorangrepet på Al-Noor moskeen til norske muslimer.

Vennligst klikk her for å laste ned.

 

Kronsprinsbesøk til Al-Noor moskeen

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Al-Noor Islamic Center på Vøyenenga i Bærum torsdag 22. august 2019 klokken 14:00. Kronprinsen ønsker å vise støtte i en vanskelig tid etter terroranslaget mot moskeen tidligere denne måneden.
Kronprinsen vil under besøket få en orientering og omvisning i moskeen, og det vil bli samtaler med representanter for Islamsk råd Norge og Al-Noor moskeen. Islamsk råd Norge og Al-Noor Islamic Center i Bærum er vertskap for Kronprinsen.

Media kan dekke Kronprinsens ankomst samt at det vil være muligheter til å stille noen spørsmål ved avreise. Media som ønsker å dekke Kronprinsens besøk til Al-Noor Islamic Center i Bærum må søke om akkreditering til Islamsk råd Norge på epost: presse@irn.no innen torsdag 22. august 2019 klokken 10:00.

Pressemelding – Terrorangrepet Al-Noor Moskeen

Dagen før Eid-feiringen ble vi dessverre rystet over terrorangrepet rettet mot al-Noor moskeen i Bærum Dette føyer seg inn en internasjonal trend. I Sverige er moskéangrep i form av f.eks. ildspåsettelse på moskeer vanlig. I Norge var det nå al-Noor moskeen i Ringeriksveien i Bærum som ble rammet. En tungt bevæpnet ung mann i 20-årene og skuddsikker bekledning skjøt seg inn i moskeen og skjøt mot de som befant seg i lokalet. Terroristen var åpenbart motivert av høyreekstreme holdninger og hyllet terroristen fra New Zealand i et nettforum kort tid før angrepet. På grunn av sikkerhetstiltak iverksatt av Al-Noor moskeen etter terrorangrepet i New Zealand og et årvåkent medlem i 70-årene som overmannet gjerningspersonen, ble gjerningsmannen forhindret fra å utføre angrepet som planlagt. Vi takker Gud for at ingen ble drept eller livstruende skadet under dette terrorangrepet.

Norske muslimer fordømmer på det sterkeste terrorangrepet rettet mot Al-Noor moskeen. Gudshus har for religiøse grupper alltid vært et knutepunkt for fred, kjærlighet og sosialt nærvær. Muslimer er på sitt mest sårbare når de er i moskeen. At noen da vil utøve aggressive handlinger mot dem er sørgelig og forkastelig. Slike tilbakevendende terrorangrep truer åpenheten i religiøse bygg Norge rundt.

Terrorangrepet i Bærum er et resultat av et langvarig muslimhat som har fått lov til å bre om seg i Norge, uten at norske myndigheter har tatt denne utviklingen på alvor. Islamsk Råd Norge og norske muslimer har lenge vært bekymret over muslimhatet som brer om seg i Norge. Høyreekstreme og hatefulle holdninger har blitt en hverdagskost for norske muslimer. Ord og handling henger sammen, ekstreme tanker og handlinger oppstår ikke i ideologiske vakuum. Når muslimer og andre minoriteter omtales som en invasjon/trussel av opinionsdannere, er det logiske resultatet av dette at enkelte i samfunnet ser det som maktpåliggende å bekjempe disse gruppene med vold. Den militante retorikken mot muslimer, er en alvorlig trussel mot fredelig sameksistens og samhold i det norske samfunnet.

Islamsk Råd Norge har lenge bedt myndighetene iverksette konkrete tiltak mot rasisme og islamofobi, uten at dette har blitt satt på dagsorden. Myndighetene og politiet har lenge vist til PST`s trusselvurdering og uttalt at de ikke har konkret informasjon om et planlagt fremtidig angrep rettet mot norske muslimer. Dette er på tide at myndighetene erkjenner at muslimhat, islamofobi og høyreekstremisme i seg selv er samfunnsdestruktive holdninger. Vi ser resultatet av det i dag og konsekvensene av at norske myndigheter over lang tid har oversett denne problematikken.

Under denne tragiske hendelsen ønsker vi samtidig å hylle den eldre mannen i 70-årene som overmannet gjerningspersonen slik at ingen menneskeliv gikk tapt i Al-Noor moskeen. Vi hyller deg for din heltedåd. Vi ønsker også å hylle Al-Noor moskeen som iverksatte sikkerhetstiltak i moskeen etter terroren i New Zealand. Dette er et sikkerhetstiltak som Al-Noor moskeen satte i gang på eget initiativ og som i dag hindret terroristen å komme seg inn i moskeen. Vi ønsker også å rose politiets innsats på stedet og for at de har satt i gang en bred etterforskning av terrorangrepet.

Norske muslimer feirer Eid-ul Adha i morgen, søndag 11.08.19. Moskeer kommer til å være fylt med mennesker som skal be. Vi er klar over at mange norske muslimer føler frykt på kroppen som følge av terrorangrepet, men vi må ikke la frykten og hatet vinne. Vi anbefaler alle å feire denne store dagen på vanlig måte. Vi oppfordrer samtidig alle moskeer til å sette inn skjerpede sikkerhetstiltak for å sikre tryggheten til sine medlemmer.

Vi takker også Oslo politiet for at de lovnader vi har fått om ekstra beredskap og synlig politiet utenfor alle moskeene imorgen.

Vi takker også Oslo politietdistrikt for at de lovnader vi har fått om ekstra beredskap og synlig politiet utenfor alle moskeene imorgen.

Vi ønsker avslutningsvis å fremheve støtten vi har fått fra det norske folk. Vi har mottatt flere henvendelser fra nordmenn som ønsker å stille opp som vakt utenfor moskeene i forbindelse med Eid i morgen. Vi setter stor pris på dette og anmoder de interesserte til å ta direkte kontakt med moske i deres nærområde. Denne støtten viser at vi, både muslimer og ikke-muslimer, står sammen mot dette forferdelige angrepet. Vi skal sammen møte dette hatet med samhold og kjærlighet.

Islamsk Råd Norge mener at nok er nok. Nå må myndighetene ta muslimhatet på alvor.

Abdirahman Diriye
Styreleder Islamsk råd Norge (IRN)

irn logo

Pressemelding vedrørende SIAN demonstrasjoner

I forrige helg ble det norske folk nok en gang vitne til en hatefull demonstrasjon fra den antimuslimske organisasjonen SIAN. En organisasjon bestående av enkeltindivider som utvilsomt oppfordrer til hat og sprer fordommer om muslimer og islam. Denne gang holdt de en hatefull appell i Drammen sentrum. Flere motstandere av den antimuslimske organisasjonen var til stede under demonstrasjonen og ble ofre til deres hatefulle budskap.

Norske muslimer fordømmer og tar avstand fra SIAN sine hatefulle holdninger og handlinger. SIAN krenker menneskeverdet og avhumaniserer en gruppe mennesker på en slik måte at det et noe vi må ta til orde mot. Deres hatretorikk oppfordrer indirekte til vold. Vi oppfordrer norske muslimer å ta til orde dette hatet på en god måte. Vi skal ikke la oss provosere av SIAN sine hatefulle ytringer og handlinger. Vi skal møte hatet med de verdiene vi står for: Kjærlighet, toleranse og verdighet.

Vi ønsker også å fremheve at norske muslimer hver dag gjør en innsats for å verne om det norske demokratiet og ytringsfriheten. Vi er stolt over å være norske muslimer og borgere av dette landet. Vi skal sammen sørge for å ta vare på de godene vi har og kjempe for et mer rettferdig samfunn for alle. Vi mener likevel at ytringsfriheten i dette tilfelle blir misbrukt og går over grensen til hva den er ment å stå for. Hatefulle ytringer overfor en bestemt gruppe mennesker er ikke ytringsfrihet.

Norske muslimer er også bekymret over den store utviklingen av muslimhatet som brer om seg i Norge. SIAN sin demonstrasjon er en av mange eksempler på slike hatefulle ytringer overfor norske muslimer. Høyreekstreme og hatefulle holdninger er på fremmarsj og mange norske muslimer føler dette tett på kroppen. Denne utviklingen er en trussel mot det norske samfunnet. Myndighetene må ta denne utviklingen på alvor og ta sitt ansvar for å bekjempe slike fordommer og hat i samfunnet.

Vi ønsker avslutningsvis å fremheve og rose politiets innsats på stedet. De håndterte situasjonen på en profesjonell og verdig måte. Dette til tross for manglende respekt fra SIAN`s medlemmer overfor politiets håndtering av situasjonen. Vi håper også at politiet fortløpende vurderer hvorvidt hatytringene og handlingene fra SIAN er lovlige eller ikke.

 

Abdirahman Diriye

Styreleder IRN

Eid-al-fitr 2019

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge har kommet til enighet om at Eid-al-fitr 2019 blir in sha Allah den 05.juni.

Husk også om å søke fri fra skole / arbeidsgiver i god tid i forveien. Vennligst benytt dette skjema:

Søknadsskjema Eid-al-fitr 2019

Ramadan diett program & helseråd

IRN har i den tro tilgjengeligjort en diett-og treningsplan som vi håper hjelper deg gjennom dagen. Du kan laste ned planen her

Samtidig vil vi også be deg følge rådene fra helsenorge. Vennligst klikk deg inn her for å gjøre deg kjent med disse rådene.