Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Innspill møte med Politiet

IRN har et tett samarbeidsforhold til de offentlige etatene, der i blant Politiet.

Oslo politidistrikt utreder for tiden fremtidens behov i forbindelse med fremtidige bygningsløsninger for politidistriktet (Prosjekt Eiendom 2030*). Her har Politiet startet et arbeid med å kartlegge hva eksterne interessenter har av behov, ønsker og forventninger – som de i neste fase skal oversette til kravspesifikasjoner for fremtidige bygningsløsninger.

IRN var invitert sammen med andre frivillige organisasjoner til å gi sine innspill til fremtidig bygningsløsninger basert på behov for samspill og samhandling med politiet inn i fremtiden.

 

Vellykket konferanse!

IRN arrangerte konferansen “Muslimsk identitet i et moderne samfunn” den 11.oktober på Litteraturhuset. Denne konferansen er av sin første slag i IRNs historie. Muslimhets er et økende samfunnsproblem som går utover en ordinær norsk muslim, spesielt de unge og kommende generasjon. Internasjonale og nasjonale studier viser at økt muslimhets er en psykisk belastning for den unge generasjonen som balanserer mellom praktisering av sin tro og utøve sin samfunnsborger rolle.

Vi så veldig tidlig at norske muslimer etterlyser en slik konferanse der man tar opp aktuelle temaer relatert til muslimenes identitet som blir undergravet på grunn av stadig økende muslimhets.  Med en full sal (oppmøte på ca 200 personer) og engasjement fra foredragsholdere og deltakere fra sofagruppen symboliserer en vellykket konferanse. Spørreundersøkelsen gjort i etterkant av konferansen støtter også dette der unge norske muslimer svarer at de takker IRNs initiativ til konferansen som var av høy kvalitet. De ser også frem til at IRN arrangerer flere lignende arrangementer.

Vi takker alle som deltok, spesielt foredragsholdere, deltakere i sofagruppen og våre samarbeidspartnere. Deres deltakelse beviser påstanden om at IRN er en viktig samfunnsressurs og tillit til organisasjonen på ingen måte er svekket!

Klikk her for å laste ned presentasjonen!

 

 

Nettverkstreff – Hatkriminalitet

Islamsk Råd Norge er representert i nettverksgruppen mot hatkriminalitet hos LDO. I går hadde nettverket sitt første møte etter sommerferien og hadde besøk av en representant fra Politihøyskolen som orienterte forsamlingen på hva som er inkludert i pensumet innen faget “Ordenstjeneste” og hva undervises innenfor området hatytringer og diskriminering. Politihøyskolen er nå i ferd med å endre pensumet på bachelor nivå og ønsket derfor innspill til hva som bør være del av pensumet rundt dette tema.

 

Det er mye som er positivt i undervisningen i dag, men det var overraskende at i dagens pensum så fokuseres det mer på den juridiske delen av problematikken og ikke på hvordan eller hvilket grep som kan brukes for å avdekke en hatkriminelt handling. IRN var tydelig på at fokuset på hvordan jobbe med forebygging av hatkriminalitet og tolke hatytringer på sosiale medier burde inkluderes.

 

IRN setter stor pris på at Politihøyskolen tar med disse forslagene tilbake i utredning av pensumet og ikke minst ønsker å ta imot flere innspill

E-NR. KATEGORISERING

E-NUMMER:
Kommisjonen i EU tildeler e-nummer etter at tilsetningsstoffet er godkjent av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF), denne enheten er ansvarlig for sikkerhetsvurdering av tilsetningsstoffer i EU. En oversikt over haram tilsetningsstoffer finner du her

 

Kategori

ENGELSK

NORSK

100-199

food colors

matfarger/fargestoffer

200-299

preservatives

konserveringsmidler

300-399

antioxidants, phosphates, and complexing agents

antioksidanter, fosfater, og kompleksdannere agenter

400-499

thickeners, gelling agents, phosphates, humectants,
emulsifiers

fortykningsmidler, gelling agenter, fosfater, humectants, emulgatorer

500-599

salts and related compounds

salter og beslektede forbindelser

600-699

flavor enhancers

smaksforsterkere

700-899

not used for food additives (used for feed additives)

brukes   ikke i matprodukter men i dyrefor

900-999

surface coating agents, gases, sweeteners

søtstoffer, drivgasser, pakkegass og overflatebehandlingsmiddel

1000-1399

miscellaneous additive

diverse additiv/enzymer

1400-1499

tarch derivatives

stivelse derivater

MUHARRAM 2018 – 1440H

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge besluttet i tråd med hijrikalender avtalen den 14.04.2018 at start av det nye hijriåret, Muharram 1440H i Norge starter tirsdag 11/09.

IRN oppfordrer alle muslimer til å faste Ashura-dagen, 10. Muharram (torsdag 20/09), i tråd med Profeten (fvmh) sin sunnah. Det er også anbefalt å faste enten dagen før eller dagen etter.

Trossamfunn- en viktig ressurs

Justis – og beredskapminister hevder i et intervju under Arendalsuka at han ønsker å avvikle offentlig støtte til muslimske trossamfunn. Til saksorientering så er de muslimske trossamfunnene ikke bare et bedehus. For mange muslimer i Norge er moskeene en viktig samlingarena der ulike samfunnsrelaterte saker blir tatt opp. Veldig mange samfunnrettede aktiviteter initieres av de frivillige som setter av mange flere timer i samarbeid med Politiet og Barnevernet. De tar også en viktig del av natteravn aktiviteter til tross for begrensede midler og ressurser.

Senest i sommer i år takket Oslo Politiet Søndre Nordstrand Muslimske Senter for en god innsats i arbeidet med å få kontroll over ungdomsproblemene i nabolaget på Mortensrud. (Ref.bildet)

Som sjef for Politiet bør statsråden se på muslimske trossamfunn som en viktig samfunnsressurs innen integreringsarbeid og konflikthåndteringsaker. Å kutte støtten vil også lamme det gode forholdet og hjelpende hånd trossamfunnene er for Politiet.

Viktig presisering Eid-Al-Adha 22.08.2018

Islamsk Råd Norge presiserer igjen at Eid i Norge er den 22.08.18. Vi har fulgt med på utviklingen og diskusjonene på sosiale medier i det siste etter at Eid datoene ble formidlet fra Saudi Arabia. Vi har også mottatt en god del henvendelser rundt dette og har lagt merke til at mange føler seg usikre, derfor velger vi å legge ut noe detaljert informasjon for de som er interessert.

Formålet med dette er å gi en orientering på hvilken grunnlag og forutsetninger Islamsk Råd Norge baserer sin avgjørelse på for annonsering av datoene for høytidsdagene i Norge.

Metode

I Norge følges en metode kalt, Ithad-ul-Matale, der man regner hele verden som en horisont. Det brukes noen kriterier og en månekalkulator, utarbeidet av Dr. Manzoor Ahmed, for å beregne synligheten for månen. Dersom månen er lett synlig en kveld med øyet så er første datoen i måneden dagen etter, altså oppstart av en ny måned.

Det er viktig å gjøre seg kjent med de viktigste betingelsene som er forklart under:

For bestemmelse av første dagen i en måned må FØLGENDE BETINGELSER være oppfylt:

 • Hvis månen er synlig med øyet (tilfelle A: easily visible – grønn markering) innen internasjonal datolinje (se figur 2), er neste dagen første i en måned.
 • I Norge begynner vi ikke en måned i den islamske kalender før minst ett muslimsk land har begynt en ny måned. Denne betingelsen blir oppfylt når vi får beskjed fra et offentlig organ i et muslimsk land.

Det viktigste er å huske at kriteriene for oppstart av en måned er når månen er såpass gammel at den er synlig med øynene. Dette er illustrert i figur 2 (grønne feltet).

I dagens tilfelle har noen muslimske land begynt muslimsk ny måned den 12.08.18 men månen er ikke synlig. Dermed er ikke kriteriene oppfylt.

Som dere ser i figur 1 så er utenom deler av USA, med rød markering, hele horisonten svart den 11.08.18. Tyrkia bruker en fremgangsmåte hvor de tillater bruk av en metode for månens synlighet, helt uavhengig om månen er synlig med øyet. Denne grensen er markert med gult.

Figur 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden månen ikke er synlig den 11.08.18 så vil ikke Dhul-Hajjah starte dagen etter i Norge.

I figur 2 nedenfor som gjelder kveld 12.08.18 ser vi klart og tydelig at månen er synlig i nesten hele verden (grønn farge). Samtidig har flere muslimske land annonsert start av Dhul-Hajjah 13.08.18. Dette fører til at både kriteriene 1 og 2 er oppfylt. Det betyr at 01. Dhul-Hajjah blir 13.08.18 og dermed Eid blir 10 Dhul-Hajjah den 22.08.18, in sha Allah.

Figur 2:

Det er disse metodene som blir brukt for å bestemme dagene for starten av måneden. Dere kan gjennom disse diagrammene og forklaringene forstå hvordan månedens start blir bestemt.

Meld inn interesse som Fosterforeldre

Her kan du melde inn din interesse for ytterligere informasjon. IRN har til enhver tid taushetplikt og videresender alle innkommende henvendelser til Fosterhjemtjenesten Barne -og familieetaten.

 

  Bidra med å gi et barn en trygg oppvekst

  Fosterhjemtjenesten i Oslo er på søken etter flere fosterhjem innenfor de ulike trosretningene. En fersk undersøkelse viser at det pr i dag ikke tas hensyn til barnets religiøse og kulturelle tilhørighet. Barnevernet opplever på sin side at det er mangel på nok fosterhjem for disse barna. Islamsk Råd Norge mener at det er en stor vilje blant muslimske familier som kunne tenke seg å blir fosterfamilie for spesielt barn med muslimsk bakgrunn.

  I samarbeid med fosterhjemtjenesten oppforder IRN flere muslimske hjem til å melde seg til fosterhjemtjenesten slik at du kan være med på å gi et barn en trygg oppvekst. Du kan være med å hjelpe barnet med å vidreutvikle sitt morsmål,  religiøse og -kulturelle tilhørighet.

  Fosterhjemtjenesten har utarbeidet informasjonsmateriell i ulike språk som beskriver tjenesten ytterligere. Vennligst last ned denne og gjør deg kjent med et viktig arbeid.

  Gjør en forskjell, bli fosterforeldre!

   

  Organisatoriske endringer i Islamsk Råd Norge

  Islamsk Råd Norge har siden nyttår brukt sin tid på organisatoriske endringer. Disse endringene anses å være nødvendig og relevante sett i lys av endrede omstendigheter. Dette innebærer struktur endringer i organisasjonen i kombinasjon med endrede og robuste vedtekter. Oppdatering av vedtektene har sin hensikt å underbygge styrets visjon om en proaktiv og handlekraftig organisasjon.

  Det strukturelle omslaget i fravær av statlige midler fører også til endringene i stillingene i IRN. Den fremtidige finansieringen innbefatter blant annet avtalegiro som veldig mange norske muslimer allerede har benyttet seg av. Det vurderes også andre former for finansiering, men med en solid avtalegiro base gir det et sterkt bidrag til fremtidige IRN. Styrets visjon er å styrke IRNs toneangivende rolle i samfunnet og har derfor ambisiøse og realistiske planer om å arrangere konkrete seminarer der aktuelle temaer som opptar norske muslimer vil være del av agendaen.

  På dialog siden skal IRN opprettholde sitt samarbeid med øvrige trosretninger og etatene innenfor de etablerte og nye arenaer som styret allerede har igangsatt planer for. Syret har også igangsatt arbeidet med å styrke IRN som paraplyorganisasjon ved å inngå i dialog med muslimske organisasjoner som potensielle medlemmer av IRN.

  Styret er glad for at et samlet råd støtter styrets visjon og vedtok disse endringene under årsmøte som ble avholdt i slutten av mars.

  I ettertid har styret brukt sin tid på å tilpasse seg til endringene og tilrettelegge for implementering av oppdaterte vedtekter. Vi ser frem til at disse organisatoriske endringene gir en ny og fersk næring i IRN til å kunne opprettholde sin viktig og toneangivende dialog rollen i samfunnet.