Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Finner likestilling i Koranen og Bibelen

En eldre forskning som belyser forholdet mellom kvinner og menn i henhold til Koranen og Bibelen. Det intressante som kommer frem i denne forskningen er at tolkningen av en vers både i Koranen og Bibelen må tolkes helhetlig slik at flere askpekter tas i betraktning før man danner en forståelse av verset.

Islam har i over lang tid vært offer for nettopp på grunn av feiltolkning av ulike vers i fra Koranen.

https://forskning.no/religion-kjonn-og-samfunn-likestilling/2011/05/finner-likestilling-i-koranen-og-bibelen

Tilbaketrekning av Halalsertifisering av restauranten NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS

 

Det meddeles at Islamsk Råd Norge (IRN) har den (27.12.2017) trukket tilbake halalsertifisering av følgende restauranter pga bevisst avtalebrudd. Avtalebruddet gjelder bruk av kjøttvarer som ikke er godkjente av IRN mhp. halal status. Avtalebruddet er tatt opp med daglig leder for restaurantene og det er bekreftet at bedriften bevisst har valgt å bryte avtalen. Det presiseres at tilbaketrekning av sertifiseringen ikke skyldes økonomiske forhold mellom IRN og restaurantene.

 1. NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS
  Trondheimsveien 8
  0560 OSLO
 2. NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AVD GRØNLAND AS
  Grønland 14
  0188 OSLO

Disse restaurantene skal heretter ikke markedsføre seg som halalsertifiserte av IRN og omgående fjerne all merking med IRNs halallogo i restaurantene, på hjemmesiden og i annen markedsføring.

Årets kveld 2017

I går gikk “Årets kveld 2017” av stabelen som er en historisk begivenhet i IRN’s historie. Lokalet var fylt med mennesker i godt humør som bidro til en fin sosial kveld. Baktanken med denne kvelden var å anerkjenne de flinke muslimske engasjerte stemmene i det norske samfunnet. Da var det ekstra gledelig at det var mange som møtte opp for å delta i denne sosiale sammenkomsten og dele kvelden med prisvinnere.

Det ble utgitt to priser;

Årets Ungdom 2017: Prisen gikk til ISMG Ungdom spesielt for deres prosjekt “Hei, jeg er en muslim”. Vi anså dette prosjektet som avgjørende for denne prisen. Et prosjekt som ISMG ungdommene arrangerer årlig der de møter folk ute på gata og hilser til forbipasserende.  Det mener vi gir et godt inntrykk av åpenhet og inkludering.

Årets Kvinne 2017: Lubna Mehdi vant denne prisen. Hun er grunnlegger av organisasjonen Al-Islaah- Islam på  tegnspråk. Organisasjonen jobber for å styrke kommunikasjonen mellom døve barn og deres foreldre, og gjøre informasjon om islam tilgjengelig på norsk tegnspråk. Gjennom sitt arbeid fremmer hun likestilling og motarbeider diskriminering på bakgrunn av funksjonsevne, og er dermed et forbilde for oss alle.

Vi takker også våre inviterte gjester fra Ambassadene, Norges Kristne Råd, Mellom Krikelig Råd, moskèmedlemmene og Politiet. Og ikke minst alle de gode foredragene fra Imdad Relief Foundation, Professor Safet Bektovic og Biskopen Ole Kvarme. Sist ikke minst en stor takk til Yousef Hadaoui som var kveldens konferansier.

 

 

Moskeene og integreringsarbeid

Det har i de siste dagene pågått diskusjoner om at moskeene skal spille en mer aktiv rolle i integreringsarbeidet. Veldig positivt at politikere har åpnet øynene for og innser at moskeene har en viktig rolle i samfunnet. Vi minner om at mange moskeer har i en årrekke jobbet aktivt med samfunnsrelaterte temaer og har arrangert uttallige seminarer og aktiviteter i relasjon til dette arbeidet. Veldig mange av aktivitetene er faktisk ledet av kvinner.

Moskeene har et godt samarbeidsforhold til de offentlige etatene, f.eks Politiet som moskeene samkjører flere aktiviter sammen med.

Utdanning og arbeid er en viktig integreringsfaktor. Dette er et tema som ofte tas opp i moskè miljøene der både voksne og unge blir oppfordret til å ta seg høyere utdanning og komme seg ut i arbeid.

De fleste moskeene gjør allerede mye mer enn det som forventes av dem og det er selvsagt ønskelig å styrke integreringsarbeidet ytterligere. Når det er sagt så er det viktig å påpeke at mange aktiviteter som initieres i regi av moskeene utføres av ressurser på frivillig basis. Ressurser som enten er i arbeid eller i utdanning til daglig.

For å kunne styrke arbeidet kreves det at moskeene får nok ressurser og midler slik at de har kapasitet til å intensivere arbeidet.

Presisering

Det ble i enkelte avisartikkler i går nevnt at IRN er nedlagt. Det stemmer ikke. Det var en glipp fra NTB som flere mediehus abbonnerer nyheter fra. NTB har beklaget dette og rettet opp i feilen.

irn logo

Pressemelding STL og IRN

Etter samtaler og behandling i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har Islamsk Råd Norge (IRN) besluttet at de tar pause fra STL-arbeidet i en periode på seks måneder fra dags dato. Samtidig er IRN tilgjengelig for samarbeidspartnerne i STL i hele perioden.

STL ønsker denne beslutningen velkommen og opplever at det er konstruktivt at IRN tar dette grepet. Rådet mener at dette er en klok avgjørelse. Det gir STL ro til å arbeide videre med viktige utfordringer som ligger innenfor tros- og livssynsfeltet i tiden framover, ikke minst loven som er på høring.

Oslo, 11.oktober 2017

Islamsk Råd Norge og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Velkommen til Åpen dag!

IRN ønsker deg velkommen til åpen dag på kontoret på onsdager fra kl 17:00-19:00.

Her vil du blant annet få treffe representantene fra Styret og sekretariatet. Vi inviterer alle som er intressert i å bli bedre kjent med styret, den daglige driften i IRN og arbeid rundt halal.

Vel møtt til en hyggelig prat! Vi ser frem til å treffe deg.

Nortura – IRN Halalavtale

IRN har mottatt varsel fra Nortura om at bedriften ikke ønsker å fornye samarbeidsavtalen om halalsertifisering når den går ut i desember 2018. Begrunnelsen fra Nortura er at det er sådd tvil om IRN har tillit fra storsamfunnet, myndigheter og det muslimske samfunnet.

 

Vi har hatt et godt samarbeid med Nortura og beklager at bedriften ikke ønsker å fornye samarbeidsavtalen. Vi setter stor pris på dette samarbeidet i forbindelse med å skaffe halal kjøttprodukter til muslimske forbrukere og håper at samarbeidet kan tas opp igjen

irn logo

Pressemelding

Utmelding fra IRN
 

Islamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon med 42 medlemsorganisasjoner. Vi meddeler at av de 42 medlemmene har følgende moskeer og organisasjoner meldt seg ut av IRN:

 • Albansk Islamsk Kultursenter i Norge
 • Den Islamske Informasjonsforeningen (Det er ikke en moske, og antall medlemmer er ukjent. Det er ingen ansatt og organisasjonen frontes av dagliglederen)
 • Det Islamske felleskap Bosnia-Herzegovina i Norge
 • Det Islamske Forbundet
Vi har også mottatt utmelding fra Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge som ikke er medlem av IRN.
Bakgrunn
Det ble i juni 2016 etter interne uenigheter nedsatt et arbeidsutvalg (AU) av rådet i IRN som skulle granske årsaker til uenigheten internt i IRN. En kort tid etter at AU ble nedsatt , viste de som har utmeldt seg, misnøye mot AU og krevde en ekstern granskning som kostet IRN flere hundretusen kroner.

I ekstraordinært årsmøte 15. oktober 2016 var det konsensus om at utfallet av den eksterne granskningsrapporten skulle samtlige medlemmer i IRN akseptere og videre jobbe sammen i organisasjonen. Denne eksterne granskningsrapporten ble lagt frem for samtlige medlemmer i IRN på årsmøte den 26.mars 2017. 

Umiddelbart etter at granskningsrapporten ble fremlagt aksepterte de den men gikk denne gangen ut i media og kritiserte ansettelsen av den nyansatte administrasjonskonsulenten fordi hun bærer nikab. Etter kritikk fra sine medlemmer skrev de en pressemelding der de tydeliggjorde at de ikke var mot nikab allikevel.

Istedenfor la de igjen frem ultimatum om å si opp generalsekretær og truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd. Det ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere. 

Intern dialog

Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN. Det ble nedsatt en komite bestående av leder, nestleder, dialogansvarlig og informasjonsansvarlig som har hatt utallige møter med medlemmene. Det ble på eget initiativ startet intern dialog fra IRNs medlemmer i Rogaland. De har hatt flere møter og bidratt positivt. I tillegg til det har flere imamer og moskeledere fra forskjellige steder i landet også bistått i denne interndialogen. Alt dette har resultert i økt samhold og bedre forståelse av situasjonen blant den majoriteten av IRNs medlemmer.

Ultimatum
Det ble fremmet kun et ultimatum under disse møtene fra de som har meldt seg ut, nemlig å avsette generalsekretæren. Styret og de ulike intern dialogkomiteene har jobbet i henhold til IRNs vedtekter, mandat og innenfor rammene av arbeidsmiljøloven.

Demokratisk utvikling

IRN følger demokratiske prosesser der beslutninger tas av majoriteten og ikke basert på personlige interesser eller  fartstiden for medlemmer. Enhver organisasjon må forholde seg til rutiner, regler og beslutninger som tas av flertallet. Det gjelder også for IRN.

Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre der IRN skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler.

Markering mot folkemordet i Burma

Samme dag som FN Sikkerhetsråd hadde hastemøte for å behandle krisen i Myanmar der titallstusener rohingya muslimer har blitt drept og drevet på flukt, avholdte IRN en demonstrasjon foran Stortinget.

Det var en stor folkemengde under markeringen til tross for regn. Samtilge appellanter talte for å sette sanksjoner på Myanmar for å sette press på fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi til å la nødhjelpen slippe inn i landet, samt slippe inn FN til problemområdene.