Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Vellykket politisk paneldebatt

IRN gjennomførte en vellykket debatt der samtlige inviterte poltiske partier deltok (fravær: MDG). Det var nærmere 150 personer som hadde tatt turen for å følge med på debatten. Det ble en konstruktiv diskusjon på de temaene vi rakk å ta opp.

Vi opplevde stort engasjement blant publikum som stilte gode og saklige spørsmål til våre folkevalgte.  Det indikerer at årets valg er veldig spennende og det er mange saker som kan avgjøre hvilken parti som vinner valget. Avslutningvis i programmet overrekket vår Styreleder norsk oversatt Koran til debattantene.

Vi gleder oss til valget og håper publikum som var tilstede og de som fulgte med på sosiale medier er et steg nærmere til å bestemme seg hvilken parti de skal avgi sin stemme til den 11.september.

Til slutt vil vi også takke Radisson Blu Alna for bevertning og vakthold tjeneste fra Proff Security

Ha et godt valg!

 

Eid-Ul-Fitr 2017

Det ble besluttet i Imamkomitè møte den 24.04.17 at Eid-Ul-Fitr 2017 faller på den 25.06.2017. 

Søknadskjema for fri kan lastes ned her

Fakta & retningslinjer for Fasten

Fastens grunnregler:

Fasten under Ramadan er obligatorisk for alle muslimer som har nådd puberteten, og som ikke er i en av unntakskategoriene (se under). Barn som ikke har nådd puberteten og mentalt syke er unntatt.

Den fastende skal mellom daggry og solnedgang ikke med intensjon innta mat og drikke eller ha seksuell aktivitet. Fasten brytes også av medisiner som inntas gjennom nese og svelg, og av røyking.

Fasten brytes ikke ved ufrivillig inntak av mat og drikke (ved glemsomhet), av medisinering i form av injeksjoner, øyendråper og øredråper (det finnes riktignok ulike meninger her).

 

Dispensasjon fra faste i Ramadan:

Faste under måneden Ramadan er i utgangspunktet obligatorisk for alle mentalt kompetente voksne (definert som over puberteten). Koranen har imidlertid definert visse kategorier personer som har fått dispensasjon, og som følgelig kan velge å utsette fasten:

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige, noen bestemte dager. Hvis noen er syke eller på reise, så et antall andre dager. De som (vanskelig) er i stand til å faste, kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig. Men om noen frivillig gjør en slik god gjerning, er det bedre for ham. Dog, at dere faster, er det beste for dere, om dere bare visste. (Koranen 2:183-184)

 

Andre grupper med dispensasjon er definert av sunnah. Følgende gir adgang til å utsette fasten:

1.Sykdom og høy alder: Syke kan unnlate å faste i Ramadan hvis fasten kan forverre deres tilstand eller forlenge sykdomsperioden. Det samme gjelder for eldre som ikke er istand til å gjennomføre fasten. Fastedagene må gjøres opp i ettertid, hvis det er mulig. Ved kronisk sykdom som gjør en permanent ute av stand til å faste, skal man bespise en fattig for hver dag man ikke faster.

2.Graviditet og amming: En gravid eller ammende kvinne kan velge ikke å faste i Ramadan. De tapte dagene må gjøres opp senere.

3.Reise: Det er tillatt for reisende under Ramadan å utsette fasten mens de er på reise. De tapte dagene gjøres opp senere. Betingelsen for dispensasjonen er den samme som for forkortelse av bønner (minimum 85km reise).

4.Helsemessig nødvendighet: Fare for utsulting, dehydrering, eller alvorlige negative konsekvenser av ikke å ta nødvendig medisiner, er grunnlag for utsettelse av fasten.

5.Aktiv militærtjeneste: Soldater i strid eller under fysisk utfordrende trening, hvor faste kan vesentlig svekke kampdyktigheten, kan utsette fasten.

6.Tungt fysisk arbeid: De som har tungt fysisk arbeid som ikke kan gjennomføres uten fare for helsen kan utsette fasten.

7.Krisehåndtering: De som er involvert i livredning under krisesituasjoner som drukning, brann eller lignende, kan utsette fasten.

 

Helsemessige forhold rundt fasten:

Fasten kan by på en påkjenning på kroppen, spesielt for de med helsemessige problemer. Vi henviser til generelle medisinske retningslinjer etablert i samarbeid med Helsenorge.

Det er viktig å være oppmerksom på at beslutninger om unntak fra fasten bør foretas på individuelt grunnlag, og vi oppfordrer alle i dispensasjonskategoriene til å konsultere en lege for å finne ut hvordan ens helsesituasjon vil påvirkes av eventuell faste.

 

Røyking:

Røykere oppfordres på det sterkeste til å benytte seg av den velsignede måneden Ramadan til å slutte å røyke. Islam forbyr å påføre kroppen unødig skade, og i lys av den velkjente helsefaren som røyking utgjør, bør alle gjøre sitt ytterste for å bli kvitt denne farlige uvanen. Mange røykere vil ha problemer med å bli kvitt røyken uten hjelp. For disse vil bruk av nikotinplaster kunne være en løsning.Det er bred enighet om at nikotinplastre ikke bryter fasten. IRN anbefaler derfor røykere som har store vansker med å faste på vanlig måte om å benytte seg av nikotinplastre.

Godt gjennomført styreseminar

Det nyvalgte styret i IRN for perioden 2017 – 2019 har gjennomført styreseminar i helgen hvor målene for kommende 2 år ble satt. Det har vært konstruktive diskusjoner som ga oss mer innsikt i temaene som ble tatt opp. Mange gode vedtak ble fattet. Hovedpunktene er IRN sin tilstedeværelse i distriktene, styrking av Halal sertifiseringsarbeid og aktivt øke kvinneandel i styrearbeid. Vi har allerede nå besluttet å opprette en egen kvinnekomité som dedikert skal arbeidet med dette.

Takk til Thon Hotel Opera for bevertning.

Imamkomitèmøte

Felleserklæring om start av Ramadan 1438H (2017-2018).

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den 24/04-2017 i Central Jamat-e-Ahl-e-Sunnat.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har som oppgave å implementere” Hijrikalender-avtalen” i Norge. I følge denne avtalen har Imamkomiteen ansvar for å fastsette og annonsere månedstart og islamske høytidsdager for muslimer i Norge.

Komiteen erklærer herved at 1.ramadan 1438H i Norge starter mest sannsynlig 27.05.2017

Denne beslutning er fattet på grunnlag av metoden definert i” Hijrikalender-avtalen”, siden alle hovedkriteriene i avtalen er oppfylt.

Les mer her

 

 

 

Ramadan kalender 2017

Det avholdes et møte i Imamkomitèen førstkommende tirsdag. Først etter da vil Ramadan kalender for 2017 være tilgjengelig.

Kalender kan lastes ned her

irn logo

Pressekonferanse

Islamsk råd Norge holder en pressekonferanse i dag kl 11:30 etter møte med Kulturminister.

Sted: Hotel Bristol,

Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

irn logo

Pressemelding

Starten på styreperioden 2017/2019 for det nye styret har ikke vært enkel. Islamsk r​åd Norge har i denne uken vært i søkelyset nasjonalt og internasjonalt.

Vi legger ​en turbulent uke bak oss som har vært preget av mye kritikk parallelt med at vi har mottatt enorm støtte. Samtidig vil vi poengtere at det er trist at en nyansatt i ​IRN har blitt et offer for mobbing, hetsing og blitt diskriminert offentlig grunnet informasjon som ble vridd i feil retning av media. Det har vært en enorm påkjenning for vedkommende og hennes nærmeste.

I mellomtiden har generalsekretæren besvart på   mediehenvendelser  på en profe​sjonell måte. Alle uttalelser fra generalsekretæren vedrørende saken, har vært i samråd med styret. Vi har også registrert at mange norske muslimer har vist mye engasjement på sosiale medier og i nettaviser i form av innlegg, kronikk og blant annet ​gjennom støttegrupper på facebook. Vi takker for deres engasjement og støtte.

Når det er sagt så anmoder vi samtlige til å skrive innlegg og kommentarer som er av saklig karakter.  Vis raushet og respekt for hverandre samt avstå​ fra personal an​grep. Vi lever i et demokratisk samfunn ​der ​vi må respektere ​og akseptere uenigheter.

​Vi må sammen jobbe for våre felles verdier gjennom konstruktiv brobygging- og dialogarbeid. ​

Styreleder

​Zaeem Shaukat​

Islamsk råd Norge

Velkommen til ny hjemmeside!

Vi ønsker deg velkommen til vår nye hjemmeside. Her vil du som moskemedlem, dialogpartner, samarbeidspartnere og forbruker få en helhetlig og oversiktlig informasjon som er relevant for deg.

Hjemmesiden kommer til å ha oppdatert info til enhver tid på alle områder, så besøk siden og få med deg det siste.

Siden vil bli gradvis utviklet med nye funksjoner etter hvert. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger / innspill fra deg.

Til slutt håper vi du får en stor nytte av siden og besøker oss ofte!

Mvh

Styret