Innlegg i denne kategorien havner under nyheter.

Hatkriminalitet økte i Oslo ifjor

Økt muslimhat er et hverdagproblem for muslimer som opplever dette til daglig. Tross for økt innsats for bekjempelse av hatkriminalitet fra de offentlige etatene så forteller tallene i denne rapporten at hatkriminalitet forekommer ofte.
Hatkriminalitet er veldig alvorlig da denne form for straffbarhandling er ment for å skape frykt for den eller de som blir utsatt. I Norge har vi et åpent og inkluderende samfunn der ingen må kunne oppleve å bli utsatt for en slik straffbarhandling.
Dette arbeidet må intensiveres før det gir et grobunn til at vårt fellesskap i det norske samfunnet blir truet. Vi oppfordrer derfor alle som blir utsatt for noe slikt å ta kontakt med Politiet. Du kan også benytte deg av vår TryggMuslim tjenesten.

 

https://www.vartoslo.no/politianmeldt-hatkriminalitet-oker-i-oslo/

 

 

 

Vårt felles samfunnsansvar

Befolkningsundersøkelsen utarbeidet av HL-Senteret gir en indikasjon og funn som bør følges opp i miljøene slik at kan fordommene ikke får en ytterligere fotfeste i samfunnet vårt. Samtidig må vi også se på de positive utfallene av undersøkelsen.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6njLQr/-Vart-felles-samfunnsansvar—Zaeem-Shaukat

Hva er Islamic Finance?

Metodene i Islamic Finance anvendes mer og mer av investorene. Her er en kort og enkel beskrivelse av hva “Islamic finance” omhandler:

(Artikkelen er på engelsk)

https://www.weforum.org/agenda/2017/05/what-is-islamic-finance/

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

En rapport utarbeidet av HL-senteret påpeker økende fordommer både mot muslimer og jøder i Norge.  Det påpekes også at hver tredje nordmann har fordommer mot muslimer. Samtidig indikerer rapporten også på at antisemittiske holdninger blant muslimer i Norge er høyt men lavere enn i Europa.

Det er første gang at vi får et tall på fordommene som florer i samfunnet. I åpent samfunn som Norge er dette svært bekymringsfullt. Derfor må rapporten studeres nøye slik at man kan iverksette målrettede tiltak for å bekjempe fordommene i egne rekker.

Et tiltak som forskere bak denne rapporten anmoder er å få på plass en handlingsplan som virker. Det er nå på høytid at en slik handlingsplan utarbeides og implementeres. Det er noe IRN har etterlyst i flere arenaer.  Vi fortsetter vårt arbeid med å få på plass en handlingsplan samtidig som vi bistår fagfolk med vår kompetanse der det er behov.

Rapporten kan leses her

 

 

 

Til ære for Ibtihaj

Den amerikanske muslimske OL utøveren Ibtihaj Muhammad har inspirert mange unge kvinner til å knekke barrieren for fordommer og representere seg selv i idretten. Nå har produsenten bak Barbie dukkene laget en egen kolleksjon av dukker ikledd hijab for å ære Ibtihaj sitt arbeid med å fremme kvinner til å ta del i idretten og trosse alle slags fordommer.

http://www.aljazeera.com/news/2017/11/hijab-wearing-barbie-based-ibtihaj-muhammad-171114090118996.html

Årets Tv-aksjon 2017

Bli med å støtte årets Tv-aksjonen du også. Alle barn har rett til skolegang men desverre er barn som er rammet av krig og konflikt forhindret til å ha en aktiv skoledag. Barn har ingen skyld i konflikter og krig. Bli med å støtte arbeidet som sikrer at barn for en verdig og lys fremtid.

https://www.blimed.no/om-tv-aksjonen-2017/

Kutt i trossøtte vil ramme barna

Det er tydelig at det er mange målrettede prosjekter mot barn som vil bli skadelidende for enkelte moskeene.

http://www.vl.no/nyhet/15-arsgrense-for-trosstotte-vil-ramme-barna-1.1035668

Villedende informasjon!

I dagens utgave av Klassekampen gjengis en feil fakta om IRN. De skriver følgende:

Pengestøtte fra Kulturdepartementet som skulle gå til å styrke sekretariatets arbeid med brubygging og dialog, ble brukt til å ansette en kvinne i nikab” (Klassekampen 26.09.17)

Denne informasjonen er feil fakta som vi mener ikke er i tråd med god journalistikk. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartmenetet datert 08.02.17, som Klassekampen også har tilgang til, står det spesifikt at forutsetning for det økte tilskuddet er at midlene anvendes til en ekstra stilling i IRN sekretarietet. Se vedlagt utdrag av brevet.

Islamsk Råd Norge har et godt forhold til media men vi synes det er urovekkende at avisen sprer feil informasjon og villeder sine lesere. Ser de bevisst bort fra sitt ansvar om å formidle korrekt informasjon?

Ap har valginnspurt i moskeene – vil øke andelen innvandrerstemmer

I det politiske landskapet i Norge teller enhver stemme. Positivt å se at våre folkevalgte velger arenaer og forumer der de vet at deres stemme er viktig. Og det at de kommer og motiverer folk til å bruke sin stemmerett.

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42QjV/Ap-har-valginnspurt-i-moskeene–vil-oke-andelen-innvandrerstemmer