Innlegg i denne kategorien havner under nyheter.

Årets Tv-aksjon 2017

Bli med å støtte årets Tv-aksjonen du også. Alle barn har rett til skolegang men desverre er barn som er rammet av krig og konflikt forhindret til å ha en aktiv skoledag. Barn har ingen skyld i konflikter og krig. Bli med å støtte arbeidet som sikrer at barn for en verdig og lys fremtid.

https://www.blimed.no/om-tv-aksjonen-2017/

Kutt i trossøtte vil ramme barna

Det er tydelig at det er mange målrettede prosjekter mot barn som vil bli skadelidende for enkelte moskeene.

http://www.vl.no/nyhet/15-arsgrense-for-trosstotte-vil-ramme-barna-1.1035668

Villedende informasjon!

I dagens utgave av Klassekampen gjengis en feil fakta om IRN. De skriver følgende:

Pengestøtte fra Kulturdepartementet som skulle gå til å styrke sekretariatets arbeid med brubygging og dialog, ble brukt til å ansette en kvinne i nikab” (Klassekampen 26.09.17)

Denne informasjonen er feil fakta som vi mener ikke er i tråd med god journalistikk. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartmenetet datert 08.02.17, som Klassekampen også har tilgang til, står det spesifikt at forutsetning for det økte tilskuddet er at midlene anvendes til en ekstra stilling i IRN sekretarietet. Se vedlagt utdrag av brevet.

Islamsk Råd Norge har et godt forhold til media men vi synes det er urovekkende at avisen sprer feil informasjon og villeder sine lesere. Ser de bevisst bort fra sitt ansvar om å formidle korrekt informasjon?

Ap har valginnspurt i moskeene – vil øke andelen innvandrerstemmer

I det politiske landskapet i Norge teller enhver stemme. Positivt å se at våre folkevalgte velger arenaer og forumer der de vet at deres stemme er viktig. Og det at de kommer og motiverer folk til å bruke sin stemmerett.

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42QjV/Ap-har-valginnspurt-i-moskeene–vil-oke-andelen-innvandrerstemmer

Islamsk Råd diskuterte muslimske fosterforeldre

Barnetsutvikling er i fokus når et barn blir tatt hånd om av Barnevernet, dermed er det viktig at det også tas hensyn til barnets religiøse ståsted. Det er i dag underrepresentativ av muslimske fosterhjem, og det er viktig at flere ressursterke muslimske hjem åpner dørene for barn med muslimsk bakgrunn. Samtidig gi ansatte i barnevernet økt kompetanse i religiøs og kulturell sensitivitet.

http://www.nettavisen.no/nyheter/islamsk-rad-diskuterte-muslimske-fosterforeldre/3423368112.html

Islamist hadde ikke egen koran

Tysk forskning underbygger muslimers holdning og uttalelser om at terroristene misbruker religion Islam. De er kriminelle og har mangel på kunnskap.

http://www.vl.no/nyhet/islamist-hadde-ikke-egen-koran-1.998632

Norge blant 10 islamske land i verden

Spennende funn av en forskningsgruppe ved George Washington University som rangerer Norge blant 10 mest islamske land i Verden.

Forfatteren av denne artikkelen gir en veldig god beskrivelse av Sharia som desverre i mange år har blitt fremstilt negativt. Samtidig argumenterer skribenten godt for hvordan bekjempe ekstremisme. Nemlig gjennom økt kunnskap, for kunnskap er makt og kunnskap leder til forståelse.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6Evj8/Uvitenhet-fostrer-ekstreme-holdninger

Al-Aqsa Moskè imam skutt

Dette angrepet er i kjølevannet av den økende gnistningen rundt omkring Moskeen Aqsa i de siste dagene. Vi fordømmer dette angrepet på det sterkeste. Vi ber samtidig verdensledere, med FN i spissen, om å fordømme dette angrepet og sette i verk rette tiltak som leder veien til stabilitet i regionen.

https://www.dailysabah.com/mideast/2017/07/19/israeli-police-shoot-imam-of-al-aqsa-mosque-after-prayer

Islamofobien vokser

Det er en dyster utvikling av islamofobisk relaterte angrep både i Europa og i Norge. Det er på høy tid at en effektiv handlingsplan rettet mot islamofobi utarbeides.

http://www.dagsavisen.no/verden/islamofobien-vokser-1.984402