Innlegg i denne kategorien havner under nyheter.

Nikab hindrer ikke kommunikasjon

Kunnskapsministerens påstand om at Nikab er hinder for kommunikasjon bygger ikke på noen forskning som støtter påstanden.

https://www.nrk.no/ytring/feil-om-nikab-1.13562604

Muslimer hedres som helter

Det er veldig trist at 30 mennesker har mistet livet i denne tragiske hendelsen i nabolaget i London. Men takket være en iherdig innsats fra nødetatene og muslimske beboere som var våken på det tidspunktet at flere liv ikke gikk tapt.

Vi håper de skadde blir snart friske igjen.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4604980/Muslims-awake-Ramadan-helped-Grenfell-Tower-fire.html

Vi aner ikke hva et nikabforbud vil føre til

Regjeringens forslag om å innføre et forbud mot heldekkende plagg har skapt debatt. Andreas Slettholm argumenterer i sitt innlegg som nyanserer denne debatten.

Les mer

 

 

Oppretter Kvinnekomitè

Styret er fokuserte på dette området og har igangsatt  arbeidet med å etablere struktur og prosesser i komitèen. Vi ser frem til at flere kvinner vil delta i de kommende aktivitene i regi av kvinnekomitèen.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/oppretter-kvinnekomite-1.966806

Stiller seg bak nikab-ansettelsen

 

Moskemiljøet i Drammen gir støtte til IRN og fremmer viktige tjenester som tilbys til muslimer.

 

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/stiller-seg-bak-nikab-ansettelsen-1.947943

Vi må alle tåle å bli provosert

Generalsekretæren er inne på et viktig tema, nemlig organisasjoner skal drives gjennom demokratiske prosesser.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/integrering-og-innvandring/afsar-om-nikabkritikken-vi-maa-alle-taale-aa-bli-provosert/a/23963139/

–Det er fantastisk. Hun er veldig morsom

Generalsekretær utdyper mer om ansettelsen i intervju i Morgenbladet

https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/03/det-er-fantastisk-hun-er-veldig-morsom

Én kvinne inn i Islamsk Råd-styret

Midlertidig styret i Islamsk råd Norge (10.2016-03.2017) jobbet for å motivere kvinner til å delta i IRN styre arbeid. Det at det nye styret har fått ei kvinne ombord er veldig positivt. Vi håper dette er starten på at flere kvinner melder sin interesse til styreverv.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/en-kvinne-inn-i-islamsk-rad-styret-1.945433

Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

 

http://www.itromso.no/ntb/iriks/2017/03/29/Islamsk-R%C3%A5ds-leder-avviser-%C3%A5-ha-villedet-departementet-14520655.ece

Markering for Mohammad 21092012 I solidaritet mot krenkelse

Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak

Islamsk råd Norge berømmer vedtaket til Likestillings- og diskrimineringsnemda i denne saken.

http://www.nettavisen.no/nyheter/sykehjem-i-stavanger-tapte-hijab-sak/3423325558.html