Innlegg i denne kategorien havner under nyheter.

Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

 

http://www.itromso.no/ntb/iriks/2017/03/29/Islamsk-R%C3%A5ds-leder-avviser-%C3%A5-ha-villedet-departementet-14520655.ece

Markering for Mohammad 21092012 I solidaritet mot krenkelse

Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak

Islamsk råd Norge berømmer vedtaket til Likestillings- og diskrimineringsnemda i denne saken.

http://www.nettavisen.no/nyheter/sykehjem-i-stavanger-tapte-hijab-sak/3423325558.html

Islamsk råd Norge skal registrere hatkrim

Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer som opplever trakassering om å melde fra til dem – Kvitterer ikke ut behovet for en landsdekkende oversikt, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm

http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-skal-registrere-hatkrim-1.803464

 

Første feltimam i Forsvaret

Islamsk Råd Norge gratulerer imam, Najeeb ur Rehman Naz, som har blitt innsatt som den første feltimam i det norske Forsvaret. Vi gratulerer og ønsker han lykke til!

Det var en begivenhetsrik seremoni med gode taler og god mat. Det er en historisk dag for oss alle, for det norske samfunnet og forsvaret som eksemplarisk vis inkluderer mangfoldet.

Islamsk Råd Norge har i de siste 5 årene bistått dette prosjektet som ble initiert av Feltprestkorpset i Forsvaret.

Vi gratulerer også World Islamic Mission, som har hatt Najeeb ur Rehman Naz som imam i flere år. Du kan lese mer om innsettelsen her:

https://forsvaretsforum.no/soldat/aktuelt-ny-feltimam