Press release on the Kongsberg killings

We are all in mourning after the horrific killings in Kongsberg. Our thoughts and deepest sympathy go to those affected, their families and the local community in Kongsberg.

Unfortunately, the tragedy has created a flood of rumours whereby the attack is wrongly linked to Islam. For several days, a false picture has been created that the violence may be about religiously motivated terror. Despite the fact that one received information quite early on that the perpetrator had been receiving treatment for mental illness for some time, the angles, formulations and headlines among opinion makers have created the impression that there is a causal link between the killer’s alleged conversion to Islam and the Police Security Service’s statement that it “appears to be a terrorist act”. Media alluded to a possible Islamist motive, and asked the mosque in Kongsberg whether it had a radicalised Muslim milieu.

As an umbrella organization for Norwegian Muslims, we want to shed light on some important facts – to put an end to what we perceive as creating unnecessary suspicion and mistrust of Muslims.

First of all, there is no unequivocal information that the killer is a Muslim. A video circulating in the media reveals that the person in question claims to be a “messenger of God” and a Muslim. He appears obviously disturbed, with grandiose delusions. His way of life and ignorance of basic Islamic theology substantiate that he has never been a Muslim.

There are certain criteria for converting to Islam. Among other things, the creed must be uttered in a sane state, and common practice is that this is done in front of witnesses. In addition, one must accept the dogma that the Prophet Muhammad (PBUH) is God’s last messenger, and that there will be no new revelations after the Qur’an. The Kongsberg murderer claimed that he himself received revelations and was a messenger. Thus, he placed himself unequivocally and undoubtedly outside the circle of Islam. Apart from the fact that on a couple of occasions he visited the mosque in Kongsberg to tell that he received revelations, he had no contact with the Muslim community in Kongsberg.

In light of this, it is extremely problematic that the police and media have uncritically determined that the killer is a convert to Islam. The fact that one claims to be a Muslim does not automatically make one a Muslim, in the same way that one does not become a “Messenger of God” just by giving oneself this label.

Furthermore, it is important to point out that if Espen Andersen Bråthen’s conversion to Islam had in fact been real, it would still have been wrong to portray the violence as so-called Islamist terror. An Islamist is a religious activist with political visions. The Kongsberg murderer was not even able to have a meaningful conversation about religion, let alone have a religiously inspired political vision.

The killer is described by people who had contact with him as mentally ill, dangerous, paranoid and in dire need of help. He fell out of society in his youth, and became increasingly ill and more isolated. He uttered racist and repugnant remarks about his neighbour, and several warnings were sent about him.

Now that the killer has been transferred to the health service and it has been made clear that his actions were not planned (as terrorist acts are), it is incumbent upon the police and media to immediately correct the misconception that the grotesque murders were a result of Islamically motivated terror. Moreover, we as a society should now talk about how we can improve our health system so that mentally ill who pose a danger to themselves and others, receive the treatment they need. Xenophobic forces that spin a narrative that terror is due to an alleged Muslim invasion of Europe, are reminded that all terror that has taken life in Norway is committed by angry white men.

Finally, we request that Kongsberg mosque, which has received uncalled for bad press and harrassment in recent days, resulting in lots of stress, is given space and support. Norwegian Muslims should be given the opportunity to mourn the killings on an equal footing with their non-Muslim counterparts, and should not be held accountable for acts of murders by a mentally ill patient for which they are not responsible in any way or form.

“Det var en hjertehilsen” (tilbakeblikk 2019)

En islamkritisk vinkling ville vært å kritisere det islamske forbudet mot kroppskontakt på saklig, edruelig og kunnskapsbasert vis.

Skrevet av: Hassan Ali

Det fikk mye oppmerksomhet da en muslimsk kvinne valgte å ikke håndhilse på Kronprisen under et besøk i Al-Noor moskeen. Det som var et hyggelig og varmt møte, har blitt gjort om til noe negativt. Det har blitt sagt lite om hva som er årsaken til at noen muslimer velger å ikke håndhilse.

Majoriteten av islamske lærde er enige om at fysisk kontakt mellom kjønnene, inkludert håndhilsning, skal unngås. Samtidig mener en del at fleksibilitet kan utvises for å unngå vanskelige situasjoner.

Majoriteten av norske muslimer ser på håndhilsning som uproblematisk, mens et lite mindretall ønsker å stå fast ved sin religiøse overbevisning. For dem handler det om å praktisere sin tro på best mulig måte. Det gjelder blant annet jenta som hilste på kronprinsen ved å smile og legge hånden på hjertet i moskeen. Hun, i likhet med alle andre, bør ha frihet til å uttrykke respekt og kjærlighet på sin personlige måte.

«Majestetsfornærmelse», «respektløst», og «mangel på norsk kultur og god skikk» er noen av karakteristikkene som har blitt fremsatt i ordskiftet. Her tillegger man mennesker som ikke håndhilser intensjoner de ikke har.
Det er ikke tilfelle at hun nekter å hilse. Hun velger bare en annerledes hilsemåte, ved å legge hånden på hjertet. Fordi medmenneskelighet og respekt stammer fra hjertet. En hjertehilsen, navngir jeg det. Dette er en hilsemåte jenta finner mer komfortabel og respektabel, og som er i tråd med hennes religiøse overbevisning.

Vi ser også hvordan kronprinsen raskt reagerer. Han trekker armen sin tilbake, smiler og legger hånden sin på hjertet. Slik fortsetter han å hilse på de to andre muslimske jentene. Både kronprinsen og de muslimske jentene utstråler stor grad av respekt og varme.

Kultur er et dynamisk fenomen som alle i Norge er med på å utforme. Norske muslimer utgjør en del av den norske kulturen, på samme måte som kristne, ateister, sikher, gamle og unge. Sentrale norske verdier er menneskerettigheter, frihet og demokrati. En del av dette verdisettet handler om å respektere harmløse kulturelle forskjeller hos hverandre.

I forlengelsen av dette, er vennligsinnede variasjoner i hilsemåte noe man bør kunne akseptere.
Kronprinsen har ikke opplevd hjertehilsningen som en majestetsfornærmelse. Hva er årsaken til at saken har fått så mye oppmerksomhet? Det tok ikke lang tid før uttrykt sympati etter terrorangrepet mot Al-Noor ble til «se, muslimer er et problem».

Hatefulle krefter har fått hendelsen til å handle om muslimer som «ikke vil integrere seg». Saken er illustrerende for dagens tøffe debattklima og medievinkling. Hadde den fått like mye dekning dersom man byttet ut den muslimske jenta med en kristen nonne eller tibetansk munk? Neppe.

Noen av de som kritiserer jenta for ikke å håndhilse, omtaler muslimske kvinner som undertrykte. Narrativet «muslimske kvinner er ufrie og må få bestemme over egen kropp» snus fort til «muslimske kvinner er kravstore og for synlige i sin religionsutøvelse». Er ikke dette en form for negativ sosial kontroll og moralpoliti som man til stadighet anklager minoriteter for?

Håndhilsningssaken illustrerer forskjellen mellom islamofobi og islamkritikk. En islamkritisk vinkling ville vært å kritisere det islamske forbudet mot kroppskontakt på saklig, edruelig og kunnskapsbasert vis.

Islamofobien kommer til uttrykk når man henger ut en person for at hun praktiserer sin religionsfrihet, tillegger henne hensikter hun ikke har og fremmedgjør henne ved å sette henne i opposisjon til det norske – som om hun ikke er en del av det mangfoldige norske fellesskapet.

Vi må ikke glemme hva som var bakgrunnen for kronprinsens besøk til Al-Noor moskeen. Kronprinsen kom på besøk for å vise sin støtte i en tung tid. Det handlet om å stå sammen i kampen mot hat og dehumanisering av «de andre». Dette fokuset må holdes i hevd og løftes. Jeg avslutter med å sende en hjertehilsen til leserne. En hilsen fra hjertet; Innenifra, der hvor den virkelige respekten og sanne kjærligheten for andre mennesker kommer fra.

Bli medlem!Veiledning for rituell vask og begravelsesbønn

Bakgrunn

 

Islamsk Råd Norge har mottatt henvendelser med spørsmål om hvordan muslimske begravelsesbyråer og norske muslimer generelt skal forholde seg til dødsfall av norske muslimer under pandemi forhold, som Coronavirus (COVID-19), i samfunnet. Det har blitt etterspurt retningslinjer om hvordan man skal utføre rituell vask (ghusl) på den avdøde og den praktiske utførelsen av dette. Det har videre blitt etterspurt hvordan man skal utføre begravelsesbønn med bakgrunn i krav fra myndighetene, lokale kommuner og helseforetak.

Islamsk Råd Norge har i samarbeid med imamkomiteen, muslimske begravelsesbyråer og medisinsk helsepersonell utarbeidet et veiledningsdokument som gir konkrete retningslinjer på hvordan norske muslimer skal forholde seg til rituell vask og begravelsesbønn av den avdøde under pandemi forhold som vi befinner oss i Norge. De nedenfor gitte retningslinjene ivaretar de påbud og anbefalinger det norske Folkehelseinstituttet (FHI) og helsemyndigheter har gitt gjennom loven. Islamsk Råd Norge i regi av imamkomiteen har vurdert dette i rammene av islamsk fiqh/teologisk rammeverk.

Utgangspunktet for retningslinjene

 

Norge sammen med resten av verdenssamfunnet er rammet av en pandemi i form av viruset COVID-19. Viruset er veldig smittsomt og gir majoriteten av smittede en form for mild sykdom, men kan også gi alvorlig sykdom og føre til dødsfall. World Health Organization (WHO) har erklært utbruddet av COVID-19 som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Som følge av utbruddet av COVID-19 i Norge har helsemyndigheter styrket sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av viruset. Norge befinner seg i en unntakstilstand hvor norske muslimer også har et viktig samfunnsansvar med å bidra til å bremse ned spredningen av viruset.

Følgende vedtak gjelder for alle som vil kunne påvirke en muslimsk begravelses-seremoni:

 • Det skal ikke avholdes forsamlinger med flere enn 50 deltakere (det anbefales å følge lokale kommunekrav for maks antall deltakere).
 • Personer med luftveisinfeksjon og som har vært i utlandet de siste 14 dager eller av en annen årsak har hjemmekarantene skal ikke delta.
 • Regelen om 1 meters avstand til andre gjelder alle.
 • Følg til enhver tid veiledning fra myndigheter, din lokale kommune og helseforetak.

Avdeling for patologi ved Akershus universitetssykehus (AHUS) og Oslo universitetssykehus Ullevål har innført følgende retningslinjer som påvirker visning/syning og rituell vask av den avdøde.

 • AHUS og Ullevål sykehus utfører ikke visning/syning av den avdøde.
 • AHUS og Ullevål sykehus tilbyr ikke rituell vask hos seg under denne situasjonen, uavhengig om avdøde var smittet eller ikke.
 • AHUS og Ullevål sykehus fraråder rituell vask av den avdøde, uavhengig om avdøde var smittet eller ikke.

AHUS og Ullevål sykehus har videre besluttet at ved smitte eller mistanke om smitte oppbevares avdøde i lukket morspose (body-bag) merket smitte. Sykehuset leverer kisten ferdigpakket til begravelsesbyrået. Kisten kan ikke åpnes og kjøres direkte til gravlund.

Islamsk Råd Norge (IRN) har fått bekreftet av Al-Khidmat og Muslimsk begravelsesbyrå at de vil innføre følgende retningslinjer som påvirker rituell vask av den avdøde:

 • Rituell vask tilbys ikke av personalet til begravelsesbyråene, men de tilrettelegger for at vask kan utføres av pårørende eller andre. Det må gjøres bruk av smittevernutstyr.
 • Lokalene som brukes til rituell vask må desinfiseres av et godkjent firma etter endt vask.

Fra medisinsk ståsted vet vi så langt følgende om COVID-19 og dens smittefare fra en avdød person:

 • Viruset anses å smitte via dråpe og kontaktsmitte. Det er begrenset kunnskap om smittevei. Trolig fester viruset seg i slimhinnen og dermed er viruset også funnet i avføring.
 • Viruset anses å være levedyktig i lufta i ca. 3 timer.
 • På overflater som plast og metall kan viruset leve opptil 72 timer.
 • Å utføre rituell vask på en avdød smittet person med bruk av vann vil derfor innebære en smittefare, da det vil komme væske fra kroppens hulrom som man vil kunne spre utover.
 • Tayammum (tørr rensel) anses som mindre smittefarlig metode da man har begrenset direktekontakt med hudoverflate på den avdøde uten å komme i kontakt med slimhinnen, kroppens hulrom eller væsker.

Den ekstraordinære situasjonen og unntakstilstanden vi befinner oss i aktualiserer også unntaksreglene i islam. Islamsk Råd Norge har derfor i samarbeid med imamkomiteen, Al-Khidmat, Muslimsk begravelsesbyrå og medisinsk personell kommet til enighet om at følgende veiledning bør ivaretas ved rituell vask og begravelsesbønn.

Dette er gjeldende veiledning per 20.03.20. Retningslinjene vil kunne endre seg i tråd med hvordan pandemien utvikler seg og innføring av nye krav og anbefalinger fra helsemyndighetene.

 

 Veiledning for rituell vask (ghusl) når døden inntreffer

 • Dersom den avdøde var smittet av COVID-19:
 • Avdøde oppbevares i lukket morspose (body-bag) og legges direkte ned i kiste på sykehuset. Deretter transporterer begravelsesbyrå kisten direkte til gravlund hvor begravelsesbønn utføres.
 • Det gis ikke anledning til å åpne kisten eller morsposen.
 • Ghusl eller tayammum på den avdøde tillates ikke fra myndighetene. Islam tillater et slikt unntak i den situasjonen vi befinner oss i.
 • Veiledning over gjelder også ved mistanke om smitte.
 • Begravelsesbønn anbefales å kun bli utført på gravlund. Følg de til enhver tid gitte regler fra myndigheter om antall personer som kan samles på et sted.
 • Begravelsesbyråene har utarbeidet egne retningslinjer på hvordan den avdøde gravlegges

 

 • Dersom den avdøde dør av andre sykdommer/årsaker på et sykehus:
 • Rituell vask på sykehusene tillates ikke i disse tilfellene heller. Begravelsesbyrå tilrettelegger for rituell vask på alternativt sted så langt det lar seg gjøre.
 • Personell fra muslimske begravelsesbyråer utfører ikke rituell vask, men tilrettelegger for at vask kan utføres av pårørende eller andre dersom man har smittevernutstyr tilgjengelig.
 • Dersom den avdøde har hatt luftveisinfeksjoner de siste 14 dager, så utføres ikke rituell vask selv om den avdøde ikke var bekreftet smittet. I disse tilfellene gjelder tayammum (tørr rensel).
 • Per nå er det kun en muslimsk organisasjon som tilbyr lokale for rituell vask. IRN har sammen med begravelsesbyråene og medisinsk personell kommet til enighet om at følgende krav skal gjelde. Dersom et av disse kravene ikke oppfylles, så er det tayammum som gjelder.
  • Rituell vask bør utføres av pårørende til den avdøde.
  • De som skal utføre rituell vask må ikke ha hatt influensalignende symptomer eller luftveisinfeksjoner de siste 14 dager.
  • De som har vært i utlandet de siste 14 dager eller av andre årsaker har hjemmekarantene bør ikke utføre rituell vask.
  • De som skal utføre rituell vask må bruke verneutstyr som inkluderer stellefrakk, engangshansker, briller, munnbind og sko trekk. Dette er standard verneutstyr som begravelsesbyråene bruker under utførelse av rituell vask.
  • Det må gjøres avtale med et eksternt firma som desinfiserer aktuell lokale/rom som har blitt brukt for å utføre rituell vask.

Begravelsesbyråene og rengjøringsfirmaer har i disse tider vanskeligheter med å få bestilt inn smittevernutstyr og desinfiseringsmidler. Dette kan igjen gjøre det vanskelig for begravelsesbyråene å tilrettelegge for rituell vask av den avdøde. I slike tilfeller utføres tayammum på avdøde.

 • Dersom den avdøde dør hjemme:
 • Dersom den avdøde dør hjemme, vil familiemedlemmene få beskjed om å legge den avdøde i kisten. Alternativt vil familiemedlemmene få beskjed om å forlate rommet hvor avdøde ligger, og begravelsesbyrået vil selv sørge for å legge den avdøde i kisten.
 • Ellers gjelder de samme retningslinjer under punkt 2 også her.

Retningslinjer for begravelsesbønn (salat-al-janaza)

 

Følgende retningslinjer gjelder for begravelsesbønn:

 • Begravelsesbønn utføres på gravlunden, og ikke i en Moske.
 • Følg de til enhver tid gitte regler fra myndigheter om antall personer som kan samles på et sted.
 • Det skal være minst 1 meters avstand mellom besøkende på gravlunden, også under bønn. Islam tillater at det er 1 meters avstand mellom personer under begravelsesbønn i en slik situasjon.
 • Besøkende bør bruke kortest mulig tid på gravlunden.
 • Unngå fysisk kontakt. Hils på de besøkende ved å legge hånden på hjertet.
 • Kondolanse til pårørende sendes per telefon.
 • Følgende personer bør ikke delta i begravelsesbønn:
  • Hvis du har kommet hjem fra utlandet de siste 14 dager eller av annen årsak har hjemmekarantene.
  • Hvis du har hatt luftveisinfeksjoner de siste 14 dager.
  • Hvis du har nedsatt allmenntilstand.

AVSLUTNING

Enighet om veiledningen

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har i samarbeid med Al-Khidmat, Muslimsk begravelsesbyrå og medisinsk personell sammen kommet til enighet om at overnevnte veiledning bør gjelde for utførelse av rituell vask og begravelsesbønn under pandemi-forhold.

Videre arbeid

Islamsk Råd Norge er klar over at det kan bli vanskelig for pårørende å forholde seg til veiledning gitt over. Det kan oppleves som ekstra tungt å være forhindret fra å delta på begravelse eller å ikke kunne få muligheten til å gi den avdøde rituell vask. Det er samtidig viktig å forstå at hensynet til de levende må gis forrang enn hensynet til den avdøde. Islam lærer oss å ta et kollektivt ansvar og tillater dermed også unntak under spesielle omstendigheter.

Islamsk Råd Norge vil i samarbeid med begravelsesbyråene, medisinsk helsepersonell og myndigheter jobbe videre med å tilrettelegge for en mest mulig human og omsorgsfull behandling av den avdøde som ivaretar både lovpålagte og islamske krav.

Vi ber alle norske muslimer å vise ekstra tålmodighet og hensyn i denne tiden av prøvelse. Vi må alle etterstrebe og følge de retningslinjer som helsemyndigheter til enhver tid gir. Vi gjør du`a/bønn for at Allah swt skal beskytte Norge fra denne pandemien og gi god helse til alle de som er rammet av dette Coronaviruset (COVID-19) i Norge og verden over. Ameen.

 

Last ned: Retningslinjer for tayayum

 

Registrering Årets kveld 2017

 

Takk for at du klikket på linken for å melde på. Påmelding til arrangementet er nå stengt!

Har du spørsmål til arrangementet kan du ta kontakt med oss på event@irn.no.

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 30. oktober 2017 kl. 09.00

IRN høring: 02:45

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal2/10/30/Hoeringssal2-20171030-085703.mp4&msid=177&dateid=10004083

Høring i Familie og Kulturkomitèen 30.10.2017

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 30. oktober 2017 kl. 09.00

 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal2/10/30/Hoeringssal2-20171030-085703.mp4&msid=177&dateid=10004083

irn logo

Pressemelding

 

Islamsk Råd Norge mottok melding​ fra Kulturdepartementet der det fremgår at departementet vil be om Stortingets samtykke til å ikke ​utbetale andre rate av driftstilskuddet for 2017 ikke utbetales. I eposten IRN mottok er det vist til at det foreligger «vesentlig tvil» hva gjelder IRNs oppfyllelse av vilkårene i Stortingets bevilgningsvedtak.  IRN vil gjennomgå fakta fremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt. IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen.

Islamsk råd Norge v/styret tar orienteringseposten til etterretning, men deler ikke departementets syn på at det foreligger «vesentlig tvil» hva gjelder oppfyllelse av vilkårene for driftstilskudd.

Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør bli skadelidende. Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN.  For eksempel jobber IRN målrettet med tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og arbeid mot vold og diskriminering. Men vi ser at nyhetsbildet om IRN har tåkelagt all vår innsats. For IRN har tilskuddet en vesentlig betydning for å kunne opprettholde det samfunnsnyttige arbeidet som gjøres i organisasjonen.

Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.»

Styret

 

Navn: Abdirahman Diriye

Utdanning:
Dataingeniør
Funksjon i IRN:
Styreleder
Kort om meg:
Har hatt ulike verv innen frivilligheten som styremedlem og leder i flere år. Er aktiv friluftsmenneske og er glad i å spille fotball.

 

 

Navn: Zahib A. Sidiq

Utdanning: 
Siviløkonom
Funksjon i IRN:
Nestleder
Kort om meg:
Ansvarsfull, målrettet og strukturert. Fritiden brukes til familie, venner og trening.

 

Navn: Adnan Mohammad

Utdanning:
Siviløkonom
Funksjon i IRN:
Øknomiansvarlig
Kort om meg:
Har erfaring fra tidligere frivillige økonomiske verv. Kjennetegnes som samarbeid – og løsningorientert

 

 

Navn: Mustafa Mahmood
Utdanning:
Sosionom
Funksjon i IRN:
Styremedlem
Kort om meg:

 

 Navn: Zeliha Acar

 Utdanning:  Student (Midtøsten studier med Arabisk)
 Funksjon i IRN:
 Ungdomskoordinator
 Kort om meg:

Har lang erfaring fra ulike verv i ulike frivillige organisasjoner og elsker å jobbe med ungdommen. Har også studert også tegnspråk og tolkning.  Ansvarsfull, målrettet og nysgjerrig jente som er kjempe glad i å utforske noe nytt hele tiden. Fritiden går mye på venner, familie og trening.

 

 

Navn: Hassan Ali

Utdanning:
Politi
Funksjon i IRN:
Styremedlem
Kort om meg:

 

Navn: Ismael Moallim

Utdanning:
Funksjon i IRN:
Styremedlem
Kort om meg: