irn info

Informasjon

Sikre god informasjonsflyt både internt og eksternt ved gjennomføring av diverse aktiviteter.

irn info

Imamkomiteen

irn imamkomiteenImamkomiteen velges av imamer fra medlemsmoskeene og har følgende ansvarsoppgaver:

 • Felles bønnetabell – Arbeidet med etablering av felles bønnetabell vil fortsette
 • Hijrikalenderbeslutninger – Hilalkomiteen skal beslutte hijridatoer og informere om detaljert beslutningsgrunnlaget for viktige måneder (Ramadan, Shawwal, Dhul-Hijjah)
 • Understøtte halalkomiteens arbeid – Imamkomiteen skal assistere med aktuelle fiqh-vurderinger og revisjon av halal produksjonsanlegg.
 • Generelle fiqh-vurderinger for styre og sekretariat.

Om IRN

Organisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. IRN representerer i dag 33 medlemsorganisasjoner som er spredd over hele landet, og disse igjen har nærmere 65.000 muslimer som medlemmer.

Rådet består av representanter fra medlemsmoskeene som velger et styre annethvert år. Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og komiteledere. I tillegg har IRN et ansatt sekretariat.

Formål

 • Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
 • Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser.
 • Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.

Målsettinger og aktiviteter

IRN skal:

 • Holde seg orientert om samfunnsutviklingen og gi uttrykk for muslimenes oppfatninger overfor myndigheter og offentlighet, og fremme forslag til løsninger.
 • Koordinere medlemsorganisasjonenes interesser og representere dem overfor norske myndigheter, offentlighet, organisasjoner og institusjoner i Norge og i utlandet.
 • Drive fellesprosjekter på oppdrag av medlemsorganisasjonene og arrangere fellesaktiviteter som utredninger, høringer, seminarer, konferanser og lignende. I tillegg representere IRNs medlemsorganisasjoner i nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og lignende.
 • Søke samarbeid og dialog med andre organisasjoner for å jobbe mot mål som er i samsvar med IRNs formål.
 • Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.
 • Arbeide for inkludering av muslimer i det norske samfunnet og at muslimer blir verdsatt som en viktig ressurs for Norge.
 • Arbeide for at alle muslimske barn og ungdom i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.

Informasjon om styret:

STYRET IRN 2019/2021

Halalsertifiseringskomiteen

Komiteen sertifiserer for å sikre tilgjengelighet av halalprodukter og tjenester for muslimer i Norge. Det stilles krav som skal oppfylle, som minimum, det som er beskrevet i Koranen og Sunnah.

 

Halalsertifiseringskomiteen jobber innenfor de rammer som er gitt av IRN styre og til enhver tid gjeldende halalsystem og prosesser. Komiteen jobber i tett dialog med imamkomiteen.

 

Halalsertifisering

 

 

 Klikk på bilde nedenfor for å komme til oversikt over IRN halalsertifiserte bedrifter:

 

Slakteri og Produsent ikon                                Butikk og Servering IKON