Evaluering av loven om rituell omskjæring av gutter

OsloMet har igangsatt en forskning der formålet er å evaluere rituell omskjæring av gutter. Evalueringen skal resultere i hvorvidt loven om rituell omskjæring av gutter fungerer etter hensikt
– om det medisinske tilbudet når ut til brukere, om foreldre opplever det som relevant og om de har tillit til tilbudet. Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig og de som intervjues vil anonymiseres

Islamsk Råd Norge har blitt kontaktet for å finne flere deltakere til denne forskningen. Har du guttebarn som er omskåret eller planlegger en rituell omskjæring, så vil OsloMet gjerne høre fra deg.

Delta i denne evalueringen og vær med på å bidra til å styrke kunnskap på dette feltet. Du har nå muligheten til å dele dine erfaringer med denne loven.

Foreldre som er interessert kan kontakte prosjekt leder og forsker Ada Engebrigtsen adae@oslomet.no eller forsker Monica Five Aarset monaar@oslomet.no

For mer informasjon om prosjektet: http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Barndom-familie-og-barnevern/Evaluering-av-rituell-omskjaering-av-gutter-RITOM