Fakta & retningslinjer for Fasten

Fastens grunnregler:

Fasten under Ramadan er obligatorisk for alle muslimer som har nådd puberteten, og som ikke er i en av unntakskategoriene (se under). Barn som ikke har nådd puberteten og mentalt syke er unntatt.

Den fastende skal mellom daggry og solnedgang ikke med intensjon innta mat og drikke eller ha seksuell aktivitet. Fasten brytes også av medisiner som inntas gjennom nese og svelg, og av røyking.

Fasten brytes ikke ved ufrivillig inntak av mat og drikke (ved glemsomhet), av medisinering i form av injeksjoner, øyendråper og øredråper (det finnes riktignok ulike meninger her).

 

Dispensasjon fra faste i Ramadan:

Faste under måneden Ramadan er i utgangspunktet obligatorisk for alle mentalt kompetente voksne (definert som over puberteten). Koranen har imidlertid definert visse kategorier personer som har fått dispensasjon, og som følgelig kan velge å utsette fasten:

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige, noen bestemte dager. Hvis noen er syke eller på reise, så et antall andre dager. De som (vanskelig) er i stand til å faste, kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig. Men om noen frivillig gjør en slik god gjerning, er det bedre for ham. Dog, at dere faster, er det beste for dere, om dere bare visste. (Koranen 2:183-184)

 

Andre grupper med dispensasjon er definert av sunnah. Følgende gir adgang til å utsette fasten:

1.Sykdom og høy alder: Syke kan unnlate å faste i Ramadan hvis fasten kan forverre deres tilstand eller forlenge sykdomsperioden. Det samme gjelder for eldre som ikke er istand til å gjennomføre fasten. Fastedagene må gjøres opp i ettertid, hvis det er mulig. Ved kronisk sykdom som gjør en permanent ute av stand til å faste, skal man bespise en fattig for hver dag man ikke faster.

2.Graviditet og amming: En gravid eller ammende kvinne kan velge ikke å faste i Ramadan. De tapte dagene må gjøres opp senere.

3.Reise: Det er tillatt for reisende under Ramadan å utsette fasten mens de er på reise. De tapte dagene gjøres opp senere. Betingelsen for dispensasjonen er den samme som for forkortelse av bønner (minimum 85km reise).

4.Helsemessig nødvendighet: Fare for utsulting, dehydrering, eller alvorlige negative konsekvenser av ikke å ta nødvendig medisiner, er grunnlag for utsettelse av fasten.

5.Aktiv militærtjeneste: Soldater i strid eller under fysisk utfordrende trening, hvor faste kan vesentlig svekke kampdyktigheten, kan utsette fasten.

6.Tungt fysisk arbeid: De som har tungt fysisk arbeid som ikke kan gjennomføres uten fare for helsen kan utsette fasten.

7.Krisehåndtering: De som er involvert i livredning under krisesituasjoner som drukning, brann eller lignende, kan utsette fasten.

 

Helsemessige forhold rundt fasten:

Fasten kan by på en påkjenning på kroppen, spesielt for de med helsemessige problemer. Vi henviser til generelle medisinske retningslinjer etablert i samarbeid med Helsenorge.

Det er viktig å være oppmerksom på at beslutninger om unntak fra fasten bør foretas på individuelt grunnlag, og vi oppfordrer alle i dispensasjonskategoriene til å konsultere en lege for å finne ut hvordan ens helsesituasjon vil påvirkes av eventuell faste.

 

Røyking:

Røykere oppfordres på det sterkeste til å benytte seg av den velsignede måneden Ramadan til å slutte å røyke. Islam forbyr å påføre kroppen unødig skade, og i lys av den velkjente helsefaren som røyking utgjør, bør alle gjøre sitt ytterste for å bli kvitt denne farlige uvanen. Mange røykere vil ha problemer med å bli kvitt røyken uten hjelp. For disse vil bruk av nikotinplaster kunne være en løsning.Det er bred enighet om at nikotinplastre ikke bryter fasten. IRN anbefaler derfor røykere som har store vansker med å faste på vanlig måte om å benytte seg av nikotinplastre.