Finner likestilling i Koranen og Bibelen

En eldre forskning som belyser forholdet mellom kvinner og menn i henhold til Koranen og Bibelen. Det intressante som kommer frem i denne forskningen er at tolkningen av en vers både i Koranen og Bibelen må tolkes helhetlig slik at flere askpekter tas i betraktning før man danner en forståelse av verset.

Islam har i over lang tid vært offer for nettopp på grunn av feiltolkning av ulike vers i fra Koranen.

https://forskning.no/religion-kjonn-og-samfunn-likestilling/2011/05/finner-likestilling-i-koranen-og-bibelen