Godt gjennomført styreseminar

Det nyvalgte styret i IRN for perioden 2017 – 2019 har gjennomført styreseminar i helgen hvor målene for kommende 2 år ble satt. Det har vært konstruktive diskusjoner som ga oss mer innsikt i temaene som ble tatt opp. Mange gode vedtak ble fattet. Hovedpunktene er IRN sin tilstedeværelse i distriktene, styrking av Halal sertifiseringsarbeid og aktivt øke kvinneandel i styrearbeid. Vi har allerede nå besluttet å opprette en egen kvinnekomité som dedikert skal arbeidet med dette.

Takk til Thon Hotel Opera for bevertning.