Her legges en kort informasjon om høringer IRN deltar i.

 

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 30. oktober 2017 kl. 09.00

IRN taler: 02:50

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal2/10/30/Hoeringssal2-20171030-085703.mp4&msid=177&dateid=10004083


Høring – ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Klikk her om du vil lese høringsbrevet fra Kulturdepartementet.

Du kan laste ned IRNs svar til denne høringen. Last ned