Imamkomitèmøte

Felleserklæring om start av Ramadan 1438H (2017-2018).

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den 24/04-2017 i Central Jamat-e-Ahl-e-Sunnat.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har som oppgave å implementere” Hijrikalender-avtalen” i Norge. I følge denne avtalen har Imamkomiteen ansvar for å fastsette og annonsere månedstart og islamske høytidsdager for muslimer i Norge.

Komiteen erklærer herved at 1.ramadan 1438H i Norge starter mest sannsynlig 27.05.2017

Denne beslutning er fattet på grunnlag av metoden definert i” Hijrikalender-avtalen”, siden alle hovedkriteriene i avtalen er oppfylt.

Les mer her