Informasjon om vaksinering på ulike språk

Last ned brosjyre med informasjon om vaksinering under.

Informasjonen er gitt på norsk, engelsk, albansk, somalsk, tyrkisk, urdu, dari/farsi, kurdisk og arabisk.

Trykk på bilde for å laste ned

Trykk på bilde for å laste ned