Innspill møte med Politiet

IRN har et tett samarbeidsforhold til de offentlige etatene, der i blant Politiet.

Oslo politidistrikt utreder for tiden fremtidens behov i forbindelse med fremtidige bygningsløsninger for politidistriktet (Prosjekt Eiendom 2030*). Her har Politiet startet et arbeid med å kartlegge hva eksterne interessenter har av behov, ønsker og forventninger – som de i neste fase skal oversette til kravspesifikasjoner for fremtidige bygningsløsninger.

IRN var invitert sammen med andre frivillige organisasjoner til å gi sine innspill til fremtidig bygningsløsninger basert på behov for samspill og samhandling med politiet inn i fremtiden.