IRN Årsmøte 2018

Islamsk Råd Norge avholdte et godt planlagt Årsmøte 2018 den 25.03.18. Her la styret frem resultatet fra foregående år samt planer for 2018 som innebærer i hovedsak interne og eksterne aktiviteter. Det var et aktivt og godt engasjert Råd som viste tillitt og ga forslag til flere målrettede interne aktiviteter.

Planene for 2018 ble enstemmig vedtatt med merknad om å inkludere de foreslåtte aktivitetene. Styret har umiddelbart etter årsmøte igangsatt arbeidet.

Det ble også foretatt mange gode prinsipielle beslutninger i dette møte. Blant annet ble endringene i vedtektene og organisasjonsstrukturen vedtatt. Disse endringene er fremtidsrettet og var nødvendige for å kunne utvikle organisasjonen. Vi ser derfor på disse endringene som en viktig milepæl i IRNs historie.

Vi vil også med stolthet orientere om at eksisterende styret har blitt styrket ytterligere med enda et kvinnelig styremedlem. Dette er kjempe positivt for styresammensettingen å ha om bord to kvinner. Her har også moskeene spilt inn en aktiv rolle med å fremme kvinnelige kandidater.

Møte ble avsluttet med en enighet om å bygge videre på det gode samholdet blant moskemedlemmene og stå samlet med IRN. Vi takker Rådet for et godt møte og ser frem til en ny og spennende tid fremover.