IRN støtter forslaget om et mangfoldig livssynssenter på UiO Campus

I samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Muslimsk Dialognettverk ble det i går gjennomført møte med Universitetet i Oslo om etableringen av et eget livssynssenter på campus.

Møtet omhandlet et ønske om å utvide tilbudet med samtalepartnere fra andre tros- og livssynsminoriteter, eksempelvis en studentimam. IRN støtter forslaget og ønsker et mer mangfoldig livssynssenter velkommen på campus.