Bilde15

Islamsk Råd Norge (IRN) har lenge jobbet med å få de ulike trossamfunnene til å enes om en felles metode for bestemmelse av de islamske månedene. Dette arbeidet førte til en felles metode kalt “Hijrikalenderavtalen i Norge” som ble signert av 12 moskeer i november 2000.

IRN jobber kontinuerlig med å undersøke muligheter for å forbedre avtalen, og øke oppslutningen om den blant enda flere moskeer for å skape en felles feiring av Id i Norge. Vi mener at dette vil gi en bedre forutsigbarhet for muslimer og storsamfunnet. Men viktigste av alt vi vil feire Id til riktig tid samtidig som dette vil dette styrke vårt Ummah arbeid.

Hilalkomiteen har også en Taqvim arbeidsgruppe for å etablere en felles bønnetidskalender for muslimer i Norge.

Bilde13      Bilde14

 

Hilalkomiteens arbeidsoppgaver er:

  • Annonsere månedstart og islamske høytidsdager i Norge.
  • Lage en Hijrikalender slik at moskeer har en felles kalender i Norge.
  • Sende informasjon om sine avgjørelser til undertegnende moskeer.
  • Følge med utviklingen rundt hijrikalender saken i verden.
  • Innkalle møte med moskeer om det er behov.
  • Tilegne seg grunnleggende kunnskap og informsjon om hijrikalenderen.

 

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har fattet vedtak om standardisering av bønnetider for de sørlige deler av Norge i et møte avholdt den 11. mai 2014. Komiteen fortsetter arbeidet sitt med å finne en felles løsning også for de nordlige deler av landet.

Det legges til grunn at de fiqh-messige kriterier for isha og fajr er oppfylt når solen er 18 grader under horisonten. For Oslo er dette oppfylt i​ perioden fra siste halvdel av august til siste halvdel av april. Resten av året er å betrakte som unntaksperiode, hvor det er behov for unntaksløsninger. Ifølge Imamkomiteens vedtak, brukes 18 grader-metoden i tiden mellom 21.9. og 21.3. som er å betrakte som normalperiode.

I sommerperioden anvendes syvendelsmetoden. Dette innebærer at isha inntreffer etter første syvendel av natten (regnet som tiden mellom solnedgang og soloppgang), og fajr siste syvendel av natten. Ekstremperioden for Oslo starter fra midten av april og varer til siste del av august. I tiden mellom den normale- og ekstreme perioden benyttes det en ​overgangsmetode for å ha en jevn overgang fra den ene prioden til den annen.