Islamsk Råd diskuterte muslimske fosterforeldre

Barnetsutvikling er i fokus når et barn blir tatt hånd om av Barnevernet, dermed er det viktig at det også tas hensyn til barnets religiøse ståsted. Det er i dag underrepresentativ av muslimske fosterhjem, og det er viktig at flere ressursterke muslimske hjem åpner dørene for barn med muslimsk bakgrunn. Samtidig gi ansatte i barnevernet økt kompetanse i religiøs og kulturell sensitivitet.

http://www.nettavisen.no/nyheter/islamsk-rad-diskuterte-muslimske-fosterforeldre/3423368112.html