Islamsk råd Norge skal registrere hatkrim

Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer som opplever trakassering om å melde fra til dem – Kvitterer ikke ut behovet for en landsdekkende oversikt, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm

http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-skal-registrere-hatkrim-1.803464