Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

 

http://www.itromso.no/ntb/iriks/2017/03/29/Islamsk-R%C3%A5ds-leder-avviser-%C3%A5-ha-villedet-departementet-14520655.ece