Arrangementer

Stopp folkemord i Burma

En markering for å vise støtte til Rohingya minoritetene i Burma som er utsatt for grusomme handlinger. Kvinner,…

Politisk Paneldebatt

Islamsk Råd Norge (IRN) initierer en politisk paneldebatt der samtlige norske partier er invitert til å delta.…

Styreseminar 2017

Det nye styret setter av 2 dager med strategiarbeid for kommende periode. Formål med samlingen er å lage en…