Krenkelse av Profeten Muhammad er ikke ytringsfrihet

Europeisk domstol for menneskerettigheter har vedtatt at krenkelse av Profeten Muhammad kategoriseres ikke innunder ytringsfrihet. Vedtaket videre belyser også at ytringsfriheten gir rom for et objektiv syn og saklig debatt, men begrenser handlingsrommet for trakassering og hetsing. Retten til å beskytte følelser knyttet til religionen skal også vernes.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge støtter domstolens vedtak og anser denne dommen som svært nødvendig i utviklingen av et varmt og harmonisk samfunn. Komitèen håper at denne dommen gir positive ringvirkninger både i europeiske og skandinaviske land.

Du kan laste ned dommen her