Kunngjøringer

Nytt kontor lokal

Vi har flyttet til Åkebergveien 28 i Oslo. Kontoret er foreløpig under oppussing og er derfor stengt.

Samarbeid MCB og IRN

En delegasjon fra Islamsk Råd Norge var invitert til en konferanse i Leicester i regi av Muslim Council of Britain…

Hilsen til norske muslimer

Den Norske kirken ved Mellom Kirkelig råd er en nær viktig dialog partner for IRN. Vi har fått tilsendt et brev der…

Dagen før Eid-feiringen ble vi dessverre rystet over terrorangrepet rettet mot al-Noor moskeen i Bærum Dette føyer…

Eid -al-adha 2019

En samlet imamkomitè har besluttet at Eid-al-Adha 2019 vil bli in sha Allah den 11.08.19. Vennligst søk fri fra…

Eid-al-fitr 2019

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge har kommet til enighet om at Eid-al-fitr 2019 blir in sha Allah den 05.juni.…