Kunngjøringer

Islamsk Råd Norge var i dag i et møte med Justis - og innvandringsminister Jøran Kallmyr. Bakgrunn for møte var å…

SIAN demonstrasjon fordømmes

Det norske samfunnet er bygget på gode demokratiske prinsipper. Ytringsfriheten er en vesentlig del av et slikt…

Nytt kontor lokal

Vi har flyttet til Åkebergveien 28 i Oslo. Kontoret er foreløpig under oppussing og er derfor stengt.

Samarbeid MCB og IRN

En delegasjon fra Islamsk Råd Norge var invitert til en konferanse i Leicester i regi av Muslim Council of Britain…

Hilsen til norske muslimer

Den Norske kirken ved Mellom Kirkelig råd er en nær viktig dialog partner for IRN. Vi har fått tilsendt et brev der…