Kutt i trossøtte vil ramme barna

Det er tydelig at det er mange målrettede prosjekter mot barn som vil bli skadelidende for enkelte moskeene.

http://www.vl.no/nyhet/15-arsgrense-for-trosstotte-vil-ramme-barna-1.1035668