Én kvinne inn i Islamsk Råd-styret

Midlertidig styret i Islamsk råd Norge (10.2016-03.2017) jobbet for å motivere kvinner til å delta i IRN styre arbeid. Det at det nye styret har fått ei kvinne ombord er veldig positivt. Vi håper dette er starten på at flere kvinner melder sin interesse til styreverv.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/en-kvinne-inn-i-islamsk-rad-styret-1.945433