Vi må alle tåle å bli provosert

Generalsekretæren er inne på et viktig tema, nemlig organisasjoner skal drives gjennom demokratiske prosesser.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/integrering-og-innvandring/afsar-om-nikabkritikken-vi-maa-alle-taale-aa-bli-provosert/a/23963139/