Bilde2

Mediene bidrar til islamfrykt

I dagens utgave av Vårt Land henvises det til et forskningsprosjekt som basert på funnene sine konkluderer med at skandinaviske medienes skjeve fremstilling av muslimer og Islam er med på å skape islamfrykt.

Funnene bekrefter det man har visst lenge. Vær varsom regelen er blitt brudd i flere tilfeller uten noen reaksjoner fra PFU. Media må ta stor del av ansvaret for den økende muslimhetsen.

Media har en viktig rolle i samfunnet. Utøves denne rollen med et ansvar kan de være med på å brygge broer fremfor å skape et parallelt samfunn.

Klikk her for å laste ned rapporten