Ministermøte om islamfiendtlighet

I dag var vi invitert til et dialogmøte med Kulturminister Trine Skei Grande, Justisminister Jøran Kallmyr, Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Barne -og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hos Kunnskapsdepartementet.

Tema for møtet var islamfiendtlighet i Norge og tiltak som kan forebygge diskriminering og hat mot norske muslimer. Regjeringen ser behovet for en særlig innsats for å hindre hat mot muslimer i Norge og  adressere de utfordringer norske muslimer opplever i dag.

Statsrådene uttrykte bekymring rundt økende hat mot muslimer i Norge. De er motiverte og fokusert til å jobbe med å få på plass en handlingsplan. IRN overrakte et dokument som inneholder forslag til tiltak  til Kulturminister Trine Skei Grande som skal eie denne handlingsplanen.

Vi ser frem til kommende møter og videre arbeid.

Klikk på linken for å laste ned forslaget:

Innspill fra IRN