Moskeene og integreringsarbeid

Det har i de siste dagene pågått diskusjoner om at moskeene skal spille en mer aktiv rolle i integreringsarbeidet. Veldig positivt at politikere har åpnet øynene for og innser at moskeene har en viktig rolle i samfunnet. Vi minner om at mange moskeer har i en årrekke jobbet aktivt med samfunnsrelaterte temaer og har arrangert uttallige seminarer og aktiviteter i relasjon til dette arbeidet. Veldig mange av aktivitetene er faktisk ledet av kvinner.

Moskeene har et godt samarbeidsforhold til de offentlige etatene, f.eks Politiet som moskeene samkjører flere aktiviter sammen med.

Utdanning og arbeid er en viktig integreringsfaktor. Dette er et tema som ofte tas opp i moskè miljøene der både voksne og unge blir oppfordret til å ta seg høyere utdanning og komme seg ut i arbeid.

De fleste moskeene gjør allerede mye mer enn det som forventes av dem og det er selvsagt ønskelig å styrke integreringsarbeidet ytterligere. Når det er sagt så er det viktig å påpeke at mange aktiviteter som initieres i regi av moskeene utføres av ressurser på frivillig basis. Ressurser som enten er i arbeid eller i utdanning til daglig.

For å kunne styrke arbeidet kreves det at moskeene får nok ressurser og midler slik at de har kapasitet til å intensivere arbeidet.