Muslimer applauderer norsk halal-lån

Islamsk råd Norge ønsker et slikt produkt velkommen!

http://www.vl.no/nyhet/muslimer-applauderer-norsk-halal-lan-1.911697