Nettverkstreff – Hatkriminalitet

Islamsk Råd Norge er representert i nettverksgruppen mot hatkriminalitet hos LDO. I går hadde nettverket sitt første møte etter sommerferien og hadde besøk av en representant fra Politihøyskolen som orienterte forsamlingen på hva som er inkludert i pensumet innen faget “Ordenstjeneste” og hva undervises innenfor området hatytringer og diskriminering. Politihøyskolen er nå i ferd med å endre pensumet på bachelor nivå og ønsket derfor innspill til hva som bør være del av pensumet rundt dette tema.

 

Det er mye som er positivt i undervisningen i dag, men det var overraskende at i dagens pensum så fokuseres det mer på den juridiske delen av problematikken og ikke på hvordan eller hvilket grep som kan brukes for å avdekke en hatkriminelt handling. IRN var tydelig på at fokuset på hvordan jobbe med forebygging av hatkriminalitet og tolke hatytringer på sosiale medier burde inkluderes.

 

IRN setter stor pris på at Politihøyskolen tar med disse forslagene tilbake i utredning av pensumet og ikke minst ønsker å ta imot flere innspill