Oppretter Kvinnekomitè

Styret er fokuserte på dette området og har igangsatt  arbeidet med å etablere struktur og prosesser i komitèen. Vi ser frem til at flere kvinner vil delta i de kommende aktivitene i regi av kvinnekomitèen.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/oppretter-kvinnekomite-1.966806