Opptak av nye medlemmer

Islamsk Råd Norge har mottatt søknader fra 3 organisasjoner som søker om medlemskapet i IRN. Vi er svært positive til dette og behandler innkommende søknader løpet av sommeren som legges frem for Rådet i neste rådsmøte.