irn logo

Pressemelding

 

Islamsk Råd Norge mottok melding​ fra Kulturdepartementet der det fremgår at departementet vil be om Stortingets samtykke til å ikke ​utbetale andre rate av driftstilskuddet for 2017 ikke utbetales. I eposten IRN mottok er det vist til at det foreligger «vesentlig tvil» hva gjelder IRNs oppfyllelse av vilkårene i Stortingets bevilgningsvedtak.  IRN vil gjennomgå fakta fremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt. IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen.

Islamsk råd Norge v/styret tar orienteringseposten til etterretning, men deler ikke departementets syn på at det foreligger «vesentlig tvil» hva gjelder oppfyllelse av vilkårene for driftstilskudd.

Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør bli skadelidende. Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN.  For eksempel jobber IRN målrettet med tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og arbeid mot vold og diskriminering. Men vi ser at nyhetsbildet om IRN har tåkelagt all vår innsats. For IRN har tilskuddet en vesentlig betydning for å kunne opprettholde det samfunnsnyttige arbeidet som gjøres i organisasjonen.

Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.»