irn logo

Pressemelding

Starten på styreperioden 2017/2019 for det nye styret har ikke vært enkel. Islamsk r​åd Norge har i denne uken vært i søkelyset nasjonalt og internasjonalt.

Vi legger ​en turbulent uke bak oss som har vært preget av mye kritikk parallelt med at vi har mottatt enorm støtte. Samtidig vil vi poengtere at det er trist at en nyansatt i ​IRN har blitt et offer for mobbing, hetsing og blitt diskriminert offentlig grunnet informasjon som ble vridd i feil retning av media. Det har vært en enorm påkjenning for vedkommende og hennes nærmeste.

I mellomtiden har generalsekretæren besvart på   mediehenvendelser  på en profe​sjonell måte. Alle uttalelser fra generalsekretæren vedrørende saken, har vært i samråd med styret. Vi har også registrert at mange norske muslimer har vist mye engasjement på sosiale medier og i nettaviser i form av innlegg, kronikk og blant annet ​gjennom støttegrupper på facebook. Vi takker for deres engasjement og støtte.

Når det er sagt så anmoder vi samtlige til å skrive innlegg og kommentarer som er av saklig karakter.  Vis raushet og respekt for hverandre samt avstå​ fra personal an​grep. Vi lever i et demokratisk samfunn ​der ​vi må respektere ​og akseptere uenigheter.

​Vi må sammen jobbe for våre felles verdier gjennom konstruktiv brobygging- og dialogarbeid. ​

Styreleder

​Zaeem Shaukat​

Islamsk råd Norge