SIDEN ER UNDER OPPDATERING!

 

Organisasjonen har merket stor pågang av muslimer som oppsøker IRN for å få
hjelp med ulike familierelaterte problemstillinger. Som oftest er det kvinner som
oppsøker for å søke råd, gjerne knyttet til problemer i ekteskapet.

Bilde1

 

IRN har forsøkt å gi råd etter beste evne, enten i regi av imamkomiteen, styrets andre medlemmer, eller ved å henvise til medlems-organisasjonenes tilbud.

 

Islamsk Råd Norge har gjennom sine medlemsmoskeer tilgang til gode og dyktige rådgivere som kan hjelpe, spesielt kvinner som oftest vegrer seg fra å søke hjelp fra andre tjenester.

 

Det er blitt tydelig at det er behov for et mere strukturert tilbud på dette området, noe vi vil søke å jobbe med i fremtiden. Som et første ledd i dette arbeidet har imamkomiteen
startet kartlegging av ulike problemstillinger, med sikte på å presentere løsninger som er i
tråd med både norsk og islamsk lov.