Ramadan 2018

Felleserklæring om start av Ramadan 1439H (2018-2019).

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den 14/04-2018 hos World Islamic Mission.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har som oppgave å implementere” Hijrikalender-avtalen” i Norge. I følge denne avtalen har Imamkomiteen ansvar for å fastsette og annonsere månedstart og islamske høytidsdager for muslimer i Norge.

Komiteen erklærer herved at 1.ramadan 1439H i Norge starter 17.05.2018