Stiller seg bak nikab-ansettelsen

 

Moskemiljøet i Drammen gir støtte til IRN og fremmer viktige tjenester som tilbys til muslimer.

 

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/stiller-seg-bak-nikab-ansettelsen-1.947943