Markering for Mohammad 21092012 I solidaritet mot krenkelse

Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak

Islamsk råd Norge berømmer vedtaket til Likestillings- og diskrimineringsnemda i denne saken.

http://www.nettavisen.no/nyheter/sykehjem-i-stavanger-tapte-hijab-sak/3423325558.html